Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

De Robbert

Dit feestjaar, waarin de Nederlandse Natuurkundige Vereniging 100 jaar bestaat, vraagt om een speciale editie van het NTvN: de Robbert! Zie ntvn.nl voor een gratis pdf.

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

FYSICA 2021

FYSICA 2021 is op 16 april, dit jaar is deelname gratis vanwege ons feestjaar. Kijk voor meer informatie op fysica.nl.

100 jaar NNV in 2021

De NNV viert in 2021 haar 100-jarig bestaan!

Vorige Volgende

1921-2021: 100 jaar NNV

In 2021 is het 100 jaar geleden dat de NNV werd opgericht en dat gaan we vieren! Een organisatiecomité is druk doende om meerdere feestelijke activiteiten te organiseren, zodat er gedurende het hele jaar op gezette tijden aandacht komt voor het jubileum. Een prachtige, diverse lijst fysici heeft zich bereid verklaard ambassadeurs van het NNV-jubileumjaar te zijn, we zijn er trots op dat deze veelzijdige groep fysici uitdraagt de NNV een warm hart toe te dragen.

Twitter: #NNV100

Het logo voor het NNV-feestjaar 2021, ontworpen door Vincent Icke.

Erelid Robbert Dijkgraaf heeft speciaal voor het 100-jarig bestaan van de NNV een filmpje gemaakt waarin hij vertelt wat we allemaal gaan doen in dit feestjaar.

Pad naar de toekomst is open!

Een jubileum leent zich uiteraard om terug te blikken, maar vooral willen we ook naar de toekomst kijken. Hoe zal de natuurkunde zich de komende tijd ontwikkelen? Wat staat er te gebeuren op wetenschappelijk en technisch gebied? Dat kan ieder voor zich gaan voorspellen op onze website Pad naar de Toekomst. Per persoon kun je 25 ontdekkingen, uitvindingen en mijlpalen in de tijd te plaatsen, daarnaast krijgt iedereen de mogelijkheid om nog 2 voorspellingen zelf toe te voegen aan deze bestaande lijst van 25. Leuk om na te denken over hoe het in de toekomst zal gaan lopen. Wanneer zal de CO2-concentratie in de atmosfeer afnemen? Wanneer wordt voor het eerst een correcte voorspelling gedaan van een Richter-7 aardbeving? Wanneer is de eerste implantatie van een gedeeltelijk geprinte kunsthart in een mens? Je mag het zeggen!


Posters voor het vo zijn klaar!

Zie hier voor meer informatie en uitleg over hoe de posters te bestellen zijn.

 

Gastles in je klas!

Op 11 februari is het International Day of Women and Girls in Science. Wil je op die dag ook een gastdocent in de klas (online)? Dat kan. Kijk hier voor meer informatie.

Dicht een deeltje - gedichtenwedstrijd

Een mooie activiteit voor de komende tijd: het maken van een gedicht over een van de 17 deeltjes uit het Standaardmodel. Samen maken we het complete Standaardmodel in poezie. Klik hier voor meer informatie en doe vooral mee! 

De Robbert is uit!

We hebben een feestnummer van het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde uitgegeven genaamd: de Robbert. De naam is natuurlijk met een knipoog gekozen, Robbert Dijkgraaf was gastredacteur van deze editie. Het nummer is geschikt voor iedereen vanaf een jaar of 15-16 met interesse in natuurkunde. Interesse? Wil je bestellen of meer weten? Kijk dan hier.

Andere activiteiten in de maak:

Zonder volledig te willen zijn, lichten we alvast een tip van de sluier op van wat we nog meer van plan zijn: 
Een aanvraag voor het predicaat Koninklijk is ingediend. We zijn benieuwd! Indien het predicaat wordt toegekend, is een ding al zeker: de naam van de NNV zal niet worden KNNV, omdat die naam al gebruikt wordt door een andere vereniging, nl. die voor veldbiologie.

Ook een essaywedstrijd staat op het programma, plus een mooie editie van FYSICA 2021 met een estafette langs diverse hoogtepunten van de natuurkunde in Nederland. Margriet van der Heijden schrijft gedurende het jaar over diverse vrouwelijke fysici uit het verleden en het heden. Haar eerste overzichtsartikel is reeds verschenen in het NTvN van december 2020.

Tot zover een korte blik op enkele plannen. Houd vooral de NNV-website in de gaten om op de hoogte te blijven van wat er staat te gebeuren! Vragen, ideeen of zin om bij te dragen? Neem contact op met Noortje de Graaf.

Ambassadeurs NNV-100 jaar

Onderstaande personen zijn ambassadeurs van het 100-jarig bestaan van de NNV. Gezamenlijk vormen zij het Comité van Aanbeveling.

 • Jos Benschop (Senior VP ASML, UT)
 • Miriam Blaauboer (TUD)
 • Annette de Boer-Arts (Docent Gymnasium Celeanum, Zwolle)
 • Eppo Bruins (Tweede Kamerlid)
 • Julia Cramer (Wetenschapscommunicatie, UL)
 • Jennifer Herek (Decaan TNW, UT)
 • Gerard 't Hooft (Nobelprijswinnaar, UU)
 • Henk van Houten (CTO and Head of Research Philips)
 • Vincent Icke (Sterrenkunde, UL)
 • Gideon Koekoek (UM)
 • Kobus Kuipers (Vz. Raad voor Natuurkunde, TUD)
 • Ralf Mackenbach (Promovendus TU/e)
 • Rasa Muller (Promovenda Nikhef, UvA)
 • Jan van Riswick (Docent Raaylandcollege Venraij, RU)
 • Iris Rommens (Student Fontys)
 • Petra Rudolf (President EPS, RUG)
 • Wim van Saarloos (Voormalig president KNAW, UL)
 • Jasper Somsen (Student RUG, voorzitter Vereniging SPIN)
 • Gerard van der Steenhoven (Hoofddirecteur KNMI)
 • Vinod Subramaniam (Rector Magnificus VU)

Organisatiecomité

De volgende personen vormen samen het organisatiecomité voor het feestjaar 2021:

 • Ferrie Aalders (voormalig hoofd business excellence Philips CTO)
 • Lodewijk Arntzen (Haagse Hogeschool, redactielid NTvN)
 • Guido Bacciagaluppi (UU, NNV-sectie Geschiedenis en Grondslagen)
 • Saskia Blom (NNV bestuur, Fontys)
 • Marieke de Boer (Eindredacteur NTvN)
 • SeĢbastian de Bone (Promovendus TUD, redactielid NTvN)
 • Roeland Boot (Thorbecke Rotterdam, redactielid NTvN)
 • Esger Brunner (Eindredacteur NTvN)
 • Noortje de Graaf (directeur NNV-bureau)
 • Vincent Icke (Astrofysicus, UL)
 • Wouter van Joolingen (NNV-sectie Onderwijs, Freudenthal instituut, UU)
 • Sijbrand de Jong (Voorzitter comité, deeltjesfysicus, RU)
 • Brenda Timmerman (Bedrijfsleven optica, UK)

Over de oprichting van de NNV op 2 april 1921

Het begin van de twintigste eeuw wordt wel eens de ‘Tweede Gouden Eeuw’ genoemd, vanwege het feit dat de Nederlandse wetenschap in die jaren een glorietijd beleefde. De Nederlandse natuurkunde maakte ook hoogtijdagen door, dit wordt onder meer geïllustreerd door het feit dat er in een kort tijdsbestek drie Nobelprijzen voor Natuurkunde aan Nederlandse onderzoekers werden toegekend. Zowel in 1902, 1910 en 1913 is de Nobelprijs uitgereikt aan een of meer Nederlandse natuurkundige(n):

 • 1902: Hendrik Antoon Lorentz & Pieter Zeeman, “Voor hun onderzoek naar de invloed van magnetisme op stralingsverschijnselen.”
 • 1910: Johannes Diderik van der Waals, “Voor zijn verrichtingen op het gebied van de toestandsvergelijking van gassen en vloeistoffen.”
 • 1913: Heike Kamerlingh Onnes, “Voor zijn onderzoek naar de eigenschappen van materie bij lage temperaturen, die onder andere tot de productie van vloeibaar helium heeft geleid.”

Rond 1900 leek de Natuurkunde ‘af’, maar juist in de periode tot de Tweede Wereldoorlog veranderde de kijk op de fundamentele natuur ingrijpend. De bijdrage van Nederlandse natuurkundigen aan deze nieuwe inzichten was groot.

In deze jaren ontstond ook de behoefte aan een vereniging van en voor natuurkundigen. Er was kort na de oorlogsjaren 1914-1918, een groeiende behoefte aan communicatie en dus zowel aan een ontmoetingsgelegenheid als aan een tijdschrift. Een groep topnatuurkundigen – waaronder drie van de vier bovenstaande Nobelprijswinnaars – nam het initiatief om de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) op te richten. In 1921 was het zover. Op 2 april 1921 is te Utrecht, tijdens het 18e Natuur- en Geneeskundig Congres, de Nederlandse Natuurkundige Vereniging opgericht. Ongeveer gelijktijdig startte men de uitgave van het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde (NTvN), dat destijds de titel ‘Physica met als ondertitel NTvN’ droeg.

Uit in het archief van de NNV aanwezige brieven komt prof. dr. L.S. Ornstein (1880-1941), toen hoogleraar te Utrecht, tevoorschijn als de initiatiefnemer en voornaamste promotor. Professor Ornstein schreef diverse collega-hoogleraren aan, alsook Gilles Holst, sinds 1914 directeur van het Natuurkundig Laboratorium van Philips. Hierop werd gunstig gereageerd, ook door de redactie van Physica, die Ornstein uitnodigde om de oproep in Physica te doen: van het eerste nummer zouden vlak voor het congres “enige honderden exemplaren aan verschillende natuurkundigen worden rondgezonden”. En zo geschiedde, achterop het eerste nummer, tussen de boekbespreking en een andere mededeling, als tussen neus en lippen door: