Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

De bullet cluster

Bullet Cluster. Indicatie voor donkere materie. Het hete röntgengas is in het rood afgebeeld, gemeten met een telescoop. Daarbuiten is de donkere materie (blauw).

IJsmanen

De vier ijsmanen van Jupiter, Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Het is zo goed als zeker dat onder het oppervlakteijs van deze manen zich gelaagde oceanen van water of koolwaterstoffen bevinden van tientallen kilometer dikte.

Fibers en scintillator

Als een geladen deeltje door een scintillaor gaat, geeft het blauw licht. Golflengteverschuivende fibers verschuiven de frequentie van blauw naar groen licht en brengen het naar buiten zodat het gedetecteerd kan worden. Te zien is een stapel detectoren. Foto: Anne en Charles Timmermans, Radboud Universiteit Nijmegen.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Vorige Volgende

Bijzondere hoogleraren

NNV-leerstoel 'Industriële Natuurkunde'

In 2011 is bij de Universiteit Twente een bijzondere leerstoel ‘Industriële Natuurkunde’ ingesteld.

Sinds 1 april 2011 bekleedt Jos Benschop (ASML) deze NNV-leerstoel voor een periode van vijf jaar. De nieuwe NNV-leerstoel richt zich enerzijds op de algemene verbetering van de samenwerking tussen industrie en academia op het gebied van de natuurkunde, en anderzijds – meer specifiek – op de verkenning en ontwikkeling van nieuwe marktsegmenten die gebruik maken van nano-patterning. De leerstoel heeft een brugfunctie die de afstand tussen wat op de universiteit wordt geleerd en in de praktijk van de industrie wordt gedaan moet verkleinen. Jos Benschop werd voorgesteld op FYSICA 2011, op 28 oktober 2011 hield hij zijn oratie op de UT getiteld ‘Industriële Innovatie: door de natuurkunde, met de natuurkunde, voor de natuurkunde’.

De NNV stelt op geregelde basis bijzondere leerstoelen in. Bijzondere leerstoelen die in het verleden zijn bekleed, zijn:

  • Prof dr. H.L. Beckers - 'Management van Onderzoek en Ontwikkeling in de Natuurkunde' aan de Faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Delft (medio jaren '90).
  • Prof. dr. Peter Sloot - 'Numerieke Natuurkunde' aan de Universiteit van Amsterdam (eind jaren '90).
  • Prof. dr. Ton Ellermeijer - 'Curriculuminnovatie natuurwetenschappen voortgezet onderwijs' aan de Universiteit van Amsterdam (2005-2010).