Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

De Robbert

Dit feestjaar, waarin de Nederlandse Natuurkundige Vereniging 100 jaar bestaat, vraagt om een speciale editie van het NTvN: de Robbert! Zie ntvn.nl voor een gratis pdf.

FYSICA 2021

FYSICA 2021 is op 16 april, dit jaar is deelname gratis vanwege ons feestjaar. Kijk voor meer informatie op fysica.nl.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

100 jaar NNV in 2021

De NNV viert in 2021 haar 100-jarig bestaan!

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

Vorige Volgende

Bijzondere hoogleraren

NNV-leerstoel 'Industriële Natuurkunde'

In 2011 is bij de Universiteit Twente een bijzondere leerstoel ‘Industriële Natuurkunde’ ingesteld.

Sinds 1 april 2011 bekleedt Jos Benschop (ASML) deze NNV-leerstoel voor een periode van vijf jaar. De nieuwe NNV-leerstoel richt zich enerzijds op de algemene verbetering van de samenwerking tussen industrie en academia op het gebied van de natuurkunde, en anderzijds – meer specifiek – op de verkenning en ontwikkeling van nieuwe marktsegmenten die gebruik maken van nano-patterning. De leerstoel heeft een brugfunctie die de afstand tussen wat op de universiteit wordt geleerd en in de praktijk van de industrie wordt gedaan moet verkleinen. Jos Benschop werd voorgesteld op FYSICA 2011, op 28 oktober 2011 hield hij zijn oratie op de UT getiteld ‘Industriële Innovatie: door de natuurkunde, met de natuurkunde, voor de natuurkunde’.

De NNV stelt op geregelde basis bijzondere leerstoelen in. Bijzondere leerstoelen die in het verleden zijn bekleed, zijn:

  • Prof dr. H.L. Beckers - 'Management van Onderzoek en Ontwikkeling in de Natuurkunde' aan de Faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Delft (medio jaren '90).
  • Prof. dr. Peter Sloot - 'Numerieke Natuurkunde' aan de Universiteit van Amsterdam (eind jaren '90).
  • Prof. dr. Ton Ellermeijer - 'Curriculuminnovatie natuurwetenschappen voortgezet onderwijs' aan de Universiteit van Amsterdam (2005-2010).