Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Werkgroep Diversiteit

De NNV kent een Werkgroep Diversiteit die zich bezighoudt met diversiteit en inclusiviteit binnen de NNV en het natuurkundeveld. De werkgroep bestaat uit NNV-leden en niet-leden. Een van de werkgroepactiviteiten is een focussessie 'Diversity in the Dutch science community' tijdens FYSICA. In 2022 vond de eerste editie plaats, wegens het grote succes was er een vervolg in 2023. De werkgroep werkt aan een DEI-strategie (DEI: diversity, equity & inclusion).

De huidige Nederlandse wetenschappelijke gemeenschap is geen goede afspiegeling van de maatschappij, zoals in veel landen. Door het ontbreken van delen van de maatschappij, ontwikkelt het veld zich minder, functioneert de gemeenschap slechter en blijft talent onontdekt. Daarom willen wij dat de Nederlandse wetenschappelijke gemeenschap een goede afspiegeling wordt van onze samenleving. Wij willen dit bereiken door het omarmen van diversiteit en het nemen van inclusieve acties. Samen leidt dit tot een toegankelijke en gelijkwaardige wetenschappelijke gemeenschap. Met het woord gelijkwaardigheid doelen we op een intersectionele kijk naar de wereld waarin verschillen erkend worden en iedereen gelijke kansen krijgt.

Het sociale landschap moet veranderen om inclusief te zijn, maar daarvoor moet de instroom meer divers zijn. Een beetje een kip-of-het-ei probleem, daarom helpen wij een handje. Acties vanuit het veld zijn net zo belangrijk als de top-down approach en werken in synergie met elkaar: bottom-up. Voorbeelden zijn outreachprogramma’s op middelbare scholen en supportprogramma’s

Interesse om bij te dragen aan de werkgroep? Dat kan! Stuur dan aub een mailtje naar het NNV-bureau om de interesse kenbaar te maken.

De huidige Nederlandse wetenschappelijke gemeenschap is geen goede afspiegeling van de maatschappij, zoals in veel landen. Door het ontbreken van delen van de maatschappij, ontwikkelt het veld zich minder, functioneert de gemeenschap slechter en blijft talent onontdekt. Daarom willen wij dat de Nederlandse wetenschappelijke gemeenschap een goede afspiegeling wordt van onze samenleving. Wij willen dit bereiken door het omarmen van diversiteit en het nemen van inclusieve acties. Samen leidt dit tot een toegankelijke en gelijkwaardige wetenschappelijke gemeenschap. Met het woord gelijkwaardigheid doelen we op een intersectionele kijk naar de wereld waarin verschillen erkend worden en iedereen gelijke kansen krijgt.

Het sociale landschap moet veranderen om inclusief te zijn, maar daarvoor moet de instroom meer divers zijn. Een beetje een kip-of-het-ei probleem, daarom helpen wij een handje.


Gelijkwaardigheid gaan we op twee manieren bereiken. Enerzijds door te sleutelen aan beleid, en zo kansen te creëren van bovenaf: top-down. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan over impliciete vooroordelen bij het NTvN, kennis te delen met de NNV en diens secties, en het organiseren van focussessies bij Fysica.