Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

De NVMS is de Nederlandse Vereniging voor Massaspectrometrie.

Massaspectrometrie wordt in steeds toenemende mate toegepast binnen de academische wereld, bij de overheid, in ziekenhuizen en in de industrie. De NVMS heeft als doel een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van massaspectrometrie in Nederland. Dit doen we door twee keer per jaar een eendaagse wetenschappelijke bijeenkomst te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst wordt vaak een specifiek onderwerp behandeld zoals proteomics, glycomics, massaspectrometrie in de industrie of forensische massaspectrometrie. Dit om zo voor al onze leden interessant te zijn en te blijven. Verder stimuleren we jong talent en bevorderen we nationale en internationale samenwerkingen. Dit doen we door twee keer per jaar een reisbeurs toe te kennen aan een jonge onderzoeker en door eens in de twee jaar een meerdaags evenement te organiseren met toonaangevende internationale onderzoekers. Lidmaatschap van onze vereniging is gratis en alleen voor de bijeenkomsten wordt vaak een kleine vergoeding gevraagd. Zie www.nvms.nl. De NVMS neemt een bijzondere positie in, het is een zelfstandige vereniging die ook nog eens een sectie vormt van zowel de NNV als van de scheikundige evenknie de KNCV.