Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Verkiezing NNV-voorzitter

De nieuwe NNV-voorzitter

Diederik Jekel is momenteel NNV-voorzitter, in april 2022 loopt zijn tweede zittingstermijn af, hij kan zich niet nogmaals herkiesbaar stellen. Daarom heeft de NNV een verkiezing uitgeschreven, waarbij NNV-leden in februari 2021 zijn opvolger kozen via een webverkiezing. De nieuwe voorzitter start per 1 april 2021 als vicevoorzitter en neemt in april 2022 de voorzittershamer over voor een periode van 2 jaar. De functie van (vice)voorzitter is onbezoldigd.

De kiescommissie was bijzonder verheugd om een prachtige kieslijst te kunnen presenteren. Drie NNV-leden hebben zich bereid verklaard om het voorzitterschap op zich te nemen, een ware luxe voor de vereniging! De kieslijst bestond (in alfabetische volgorde) uit:

1. Christa Hooijer;
2. Petra Rudolf;
3. Sylvia Barlag.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 1 april 2021 werd door Gerard van der Steenhoven, voorzitter van de kiescommissie, bekend gemaakt dat Christa Hooijer de meeste stemmen kreeg van de NNV-leden. Zij wordt dan ook in april 2022 de nieuwe NNV-voorzitter. De beide andere kandidaten hebben aangegeven toe te willen treden tot het NNV-bestuur. Een betere uitkomst had de NNV zich niet kunnen wensen: drie topkandidaten verrijken het bestuur.