Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

100 jaar NNV in 2021

De NNV viert in 2021 haar 100-jarig bestaan!

Vorige Volgende

Verkiezing NNV-voorzitter

Op zoek naar de nieuwe NNV-voorzitter

Diederik Jekel is momenteel NNV-voorzitter, in april 2022 loopt zijn tweede zittingstermijn af, hij kan zich niet nogmaals herkiesbaar stellen. Daarom schrijft de NNV een verkiezing uit, waarbij NNV-leden in februari 2021 zijn opvolger kiezen via een webverkiezing. De nieuwe voorzitter start per 16 april 2021 als vicevoorzitter en neemt in april 2022 de voorzittershamer over voor een periode van 2 jaar. De functie van (vice)voorzitter is onbezoldigd.

De kiescommissie is bijzonder verheugd om een prachtige kieslijst te kunnen presenteren. Drie NNV-leden hebben zich bereid verklaard om het voorzitterschap op zich te nemen, een ware luxe voor de vereniging! De kieslijst bestaat (in alfabetische volgorde) uit:

1. Christa Hooijer;
2. Petra Rudolf;
3. Sylvia Barlag.

Omdat de drie kandidaten elk een heel ander profiel hebben, is er dit jaar echt wat te kiezen. Het januarinummer van het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde staat meer informatie over het kiesproces en worden de kandidaten kort voorgesteld. Het februarinummer bevat interviews met elk van de kandidaten waarin zij hun visie op de NNV uiteen zullen zetten. NNV-leden worden t.z.t. per e-mail uitgenodigd hun stem uit te brengen.

Indien u het idee heeft dat uw emailadres niet meer actueel is of zelfs ontbreekt in de NNV-administratie, geef dan a.u.b. de juiste gegevens door via bureau@nnv.nl.