Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

FYSICA 2022 op 22 april

FYSICA 2022 vindt plaats op vrijdag 22 april 2022 - zie ook www.fysica.nl

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Verkiezing NNV-voorzitter

De nieuwe NNV-voorzitter

Diederik Jekel is momenteel NNV-voorzitter, in april 2022 loopt zijn tweede zittingstermijn af, hij kan zich niet nogmaals herkiesbaar stellen. Daarom heeft de NNV een verkiezing uitgeschreven, waarbij NNV-leden in februari 2021 zijn opvolger kozen via een webverkiezing. De nieuwe voorzitter start per 1 april 2021 als vicevoorzitter en neemt in april 2022 de voorzittershamer over voor een periode van 2 jaar. De functie van (vice)voorzitter is onbezoldigd.

De kiescommissie was bijzonder verheugd om een prachtige kieslijst te kunnen presenteren. Drie NNV-leden hebben zich bereid verklaard om het voorzitterschap op zich te nemen, een ware luxe voor de vereniging! De kieslijst bestond (in alfabetische volgorde) uit:

1. Christa Hooijer;
2. Petra Rudolf;
3. Sylvia Barlag.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 1 april 2021 werd door Gerard van der Steenhoven, voorzitter van de kiescommissie, bekend gemaakt dat Christa Hooijer de meeste stemmen kreeg van de NNV-leden. Zij wordt dan ook in april 2022 de nieuwe NNV-voorzitter. De beide andere kandidaten hebben aangegeven toe te willen treden tot het NNV-bestuur. Een betere uitkomst had de NNV zich niet kunnen wensen: drie topkandidaten verrijken het bestuur.