Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Waanzinnige zintuigen

Bestel deze waanzinnig mooie en leerzame poster over de bijzondere zintuigen van dieren! Voor in het klaslokaal of gewoon thuis. De poster laat zien hoe hommels het elektrische veld van bloemen kunnen waarnemen, wat ze helpt bij het herkennen van bloemen. Dolfijnen kunnen voorwerpen die ze voor het eerst tegenkomen via echolocatie later op een televisiescherm herkennen. En zo zijn er veel meer voorbeelden. De poster is in A1- en A2-formaat te bestellen door een mail te sturen naar bureau@nnv.nl. U betaalt alleen de verzendkosten.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Studieverenigingen

De NNV hanteert een vaste subsidieregeling voor de ondersteuning van symposia en studiereizen van studieverenigingen. Deze regeling komt voort uit een afspraak tussen Vereniging SPIN en de NNV. In onderstaande documenten valt te lezen welke reizen en symposia in de afgelopen jaren door de NNV zijn gesubsidieerd.

Subsidieregeling:
Voor een symposium geeft de NNV € 5,00 per deelnemend NNV-studentlid per dag, met een maximum van € 500 per symposium; voor een buitenlandse reis € 5,00 per dag per deelnemend NNV-studentlid, met een maximum van € 2000 per reis.
Voor symposia geldt de volgende voorwaarde: een symposium komt alleen voor subsidie in aanmerking, indien bij het samenstellen van het programma voldoende rekening is gehouden met (gender)diversiteit van de sprekers. 
Voor reizen geldt als subsidievoorwaarde dat het programma voldoende studiegerelateerde onderdelen bevat.

Subsidie aanvragen in vier stappen:

1. Stuur ruim twee maanden voordat de reis of het symposium plaatsvindt een subsidieaanvraag per brief of mail naar de directeur van de NNV. De brief/mail moet het logo en de adresgegevens van de studievereniging bevatten. In de aanvraag moeten worden opgenomen:

  • Verwijzing naar de afspraken met SPIN;
  • De datum/data waarop de activiteit plaatsvindt;
  • De aard van de activiteit;
  • Het programma, incl. de te bezoeken instituten/bedrijven;
  • Contactgegevens studievereniging;
  • De wijze waarop de NNV zal worden genoemd als sponsor;
  • Het aantal deelnemende NNV-leden hoeft nog niet bekend te zijn.

2. Na ontvangst van deze aanvraag, stuurt de directeur je zo snel mogelijk een schriftelijk antwoord (per email). Zonder toekenningsbrief wordt er geen subsidie uitbetaald. Mocht je na een maand nog geen reactie hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

3. Voor je de factuur naar de NNV kan sturen, moet eerst de lijst met deelnemende NNV-leden door het secretariaat van de NNV worden gecontroleerd. Stuur de lijst met namen en lidnummers per email, je krijgt van het secretariaat zo snel mogelijk bericht of de factuur kan worden opgestuurd.

4. De factuur kun je na afloop van de activiteit per post of per email naar ons sturen. Stuur ook de goedgekeurde lijst met deelnemende NNV-leden en hun NNV-lidnummers mee. De lidnummers kun je vinden op het adreslabel van het NTvN.