Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

De bullet cluster

Bullet Cluster. Indicatie voor donkere materie. Het hete röntgengas is in het rood afgebeeld, gemeten met een telescoop. Daarbuiten is de donkere materie (blauw).

IJsmanen

De vier ijsmanen van Jupiter, Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Het is zo goed als zeker dat onder het oppervlakteijs van deze manen zich gelaagde oceanen van water of koolwaterstoffen bevinden van tientallen kilometer dikte.

Fibers en scintillator

Als een geladen deeltje door een scintillaor gaat, geeft het blauw licht. Golflengteverschuivende fibers verschuiven de frequentie van blauw naar groen licht en brengen het naar buiten zodat het gedetecteerd kan worden. Te zien is een stapel detectoren. Foto: Anne en Charles Timmermans, Radboud Universiteit Nijmegen.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Vorige Volgende

Studieverenigingen

De NNV hanteert een vaste subsidieregeling voor de ondersteuning van symposia en studiereizen van studieverenigingen. Deze regeling komt voort uit een afspraak tussen SPIN en de NNV.

Subsidieregeling:
Per 1 januari 2016 zijn de subsidies voor studiereizen en symposia met 30% verhoogd. Voor een symposium geeft de NNV per 1 januari 2016 € 6,50 per deelnemend NNV-studentlid per dag, met een maximum van € 600 per symposium; voor een buitenlandse reis € 6,50 per dag per deelnemend NNV-studentlid, met een maximum van € 2500 per reis.

Subsidie aanvragen in vier stappen:

1. Stuur ruim voordat de reis of het symposium plaatsvindt een subsidieaanvraag per brief naar de directeur van de NNV. In de brief, bij voorkeur op briefpapier van de studievereniging, moeten worden opgenomen:

  • Verwijzing naar de afspraken met SPIN;
  • De datum/data waarop de activiteit plaatsvindt;
  • De aard van de activiteit;
  • Omschrijving van het programma, incl. de te bezoeken instituten/bedrijven;
  • Contactgegevens studievereniging;
  • De wijze waarop de NNV zal worden genoemd als sponsor;
  • Het aantal deelnemende NNV-leden hoeft nog niet bekend te zijn.

2. Na ontvangst van deze aanvraag, stuurt de directeur je zo snel mogelijk een schriftelijk antwoord. Zonder toekenningsbrief wordt er geen subsidie uitbetaald. Mocht je na een maand nog geen reactie hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

3. Voor je de factuur naar de NNV kan sturen, moet eerst de lijst met deelnemende NNV-leden door het secretariaat van de NNV worden gecontroleerd. Stuur de lijst met namen en lidnummers per email, je krijgt van het secretariaat zo snel mogelijk bericht of de factuur kan worden opgestuurd.

4. De factuur kun je na afloop van de activiteit per post naar ons sturen. Stuur ook de goedgekeurde lijst met deelnemende NNV-leden en hun NNV-lidnummers mee. De lidnummers kun je vinden op het adreslabel van het NTvN.