Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Waanzinnige zintuigen

Bestel deze waanzinnig mooie en leerzame poster over de bijzondere zintuigen van dieren! Voor in het klaslokaal of gewoon thuis. De poster laat zien hoe hommels het elektrische veld van bloemen kunnen waarnemen, wat ze helpt bij het herkennen van bloemen. Dolfijnen kunnen voorwerpen die ze voor het eerst tegenkomen via echolocatie later op een televisiescherm herkennen. En zo zijn er veel meer voorbeelden. De poster is in A1- en A2-formaat te bestellen door een mail te sturen naar bureau@nnv.nl. U betaalt alleen de verzendkosten.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks roept het bestuur een Algemene Ledenvergadering bijeen, waarop het bestuur verslag doet over het afgelopen verenigingsjaar, bovendien wordt er vooruit gekeken naar de toekomst. In 2024 is de vergadering online gehouden op 4 juni. 

Eerdere ALV's 

In 2023 was Algemene Ledenvergadering in de lunchpauze van FYSICA 2023 op vrijdag 26 mei 2023 op de TU Delft. 

In 2022 werd de ledenvergadering online gehouden op maandag 25 april. Tijdens de ALV in 2022 nam Christa Hooijer de voorzittershamer over van Diederik Jekel. Een van de onderwerpen tijdens de vergadering was de voorgestelde wijziging van statuten en huishoudelijk reglement, zie ook onderstaande documenten.