Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Fibers en scintillator

Als een geladen deeltje door een scintillaor gaat, geeft het blauw licht. Golflengteverschuivende fibers verschuiven de frequentie van blauw naar groen licht en brengen het naar buiten zodat het gedetecteerd kan worden. Te zien is een stapel detectoren. Foto: Anne en Charles Timmermans, Radboud Universiteit Nijmegen.

ALMA

Een van de eerste beelden van de ALMA-telescoop in Chili. Foto: (NRAO/AUI/NSF); ALMA (ESO/NAOJ/NRAO); HST (NASA, ESA en B. Whitmore (STScl).

IJsmanen

De vier ijsmanen van Jupiter, Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Het is zo goed als zeker dat onder het oppervlakteijs van deze manen zich gelaagde oceanen van water of koolwaterstoffen bevinden van tientallen kilometer dikte.

Psychedelisch

Zeer dunne laagjes silica worden gebruikt als coating. Soms laat dit silica los van de zilverlaag eronder. Met een speciale microscoop kunnen de psychedelische vormen die hierdoor ontstaan zichtbaar gemaakt worden. © Merel Leistikow, AMOLF.

Scienceart

Een combinatie van natriumhydroxide en D76, een stof voor het ontwikkelen van foto's. De stoffen zijn apart in water opgelost en daarna op een objectglas samengevoegd. © Loes Modderman, www.scienceart.nl

Vorige Volgende

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks roept het bestuur een Algemene Ledenvergadering bijeen, waarop het bestuur verslag doet over het afgelopen verenigingsjaar. Het is gebruikelijk dat de ALV gehouden wordt tijdens het jaarlijkse NNV-symposium FYSICA. De agenda plus de stukken zijn beschikbaar via deze site.

In 2014 zal de ALV plaatsvinden op FYSICA 2014 in Leiden op dinsdag 1 april. De vergadering vindt plaats van 12.45-13.45 uur. De locatie is zaal C7 in het Gorlaeus Laboratorium van Universiteit Leiden. Alle leden worden van harte uitgenodigd de ALV bij te wonen.

De agenda en stukken voor de ALV 2014 zijn:

De agenda van de ALV op 1 april 2014;
De notulen van de vorige ALV op 19 april 2013;
Het jaarverslag over 2013;
Het financieel jaarverslag 2013, bestaande uit balans en winst- en verliesrekening

De notulen van de ALV op 1 april 2014 zijn hier te vinden.