Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

De bullet cluster

Bullet Cluster. Indicatie voor donkere materie. Het hete röntgengas is in het rood afgebeeld, gemeten met een telescoop. Daarbuiten is de donkere materie (blauw).

IJsmanen

De vier ijsmanen van Jupiter, Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Het is zo goed als zeker dat onder het oppervlakteijs van deze manen zich gelaagde oceanen van water of koolwaterstoffen bevinden van tientallen kilometer dikte.

Fibers en scintillator

Als een geladen deeltje door een scintillaor gaat, geeft het blauw licht. Golflengteverschuivende fibers verschuiven de frequentie van blauw naar groen licht en brengen het naar buiten zodat het gedetecteerd kan worden. Te zien is een stapel detectoren. Foto: Anne en Charles Timmermans, Radboud Universiteit Nijmegen.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Vorige Volgende

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks roept het bestuur een Algemene Ledenvergadering bijeen, waarop het bestuur verslag doet over het afgelopen verenigingsjaar. Het is gebruikelijk dat de ALV gehouden wordt tijdens het jaarlijkse NNV-symposium FYSICA. De agenda plus de stukken zijn beschikbaar via deze site.

In 2015 heeft de ALV plaatsgevonden op FYSICA 2015 in Eindhoven op vrijdag 10 april. De vergadering vond plaats van 12.45-13.45 uur. Alle leden worden jaarlijks van harte uitgenodigd de ALV bij te wonen.

De agenda en stukken voor de ALV 2015 zijn:

De agenda van de ALV op 10 april 2015;
De notulen van de vorige ALV op 1 april 2014;
Het jaarverslag over 2014;
Het financieel jaarverslag 2014, bestaande uit balans en winst- en verliesrekening

De conceptversie van de notulen van de Algemene Ledenvergadering op 10 april 2015 zijn hier te vinden. De ALV zal in 2016 plaatsvinden op vrijdag 8 april in Nijmegen.