Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

De bullet cluster

Bullet Cluster. Indicatie voor donkere materie. Het hete röntgengas is in het rood afgebeeld, gemeten met een telescoop. Daarbuiten is de donkere materie (blauw).

IJsmanen

De vier ijsmanen van Jupiter, Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Het is zo goed als zeker dat onder het oppervlakteijs van deze manen zich gelaagde oceanen van water of koolwaterstoffen bevinden van tientallen kilometer dikte.

Fibers en scintillator

Als een geladen deeltje door een scintillaor gaat, geeft het blauw licht. Golflengteverschuivende fibers verschuiven de frequentie van blauw naar groen licht en brengen het naar buiten zodat het gedetecteerd kan worden. Te zien is een stapel detectoren. Foto: Anne en Charles Timmermans, Radboud Universiteit Nijmegen.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Vorige Volgende

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks roept het bestuur een Algemene Ledenvergadering bijeen, waarop het bestuur verslag doet over het afgelopen verenigingsjaar. Het is gebruikelijk dat de ALV gehouden wordt tijdens het jaarlijkse NNV-symposium FYSICA, zo ook in 2016. De agenda plus de stukken zijn beschikbaar via deze site.

In 2016 vindt de ALV plaats op FYSICA 2016 in Nijmegen op vrijdag 8 april. De vergadering vindt plaats van 12.45-13.45 uur in zaal HG00.108 van het Huygens Gebouw van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Alle leden worden van harte uitgenodigd de ALV bij te wonen en mee te praten.

De agenda en stukken voor de ALV 2016 zijn:

De agenda van de ALV op 8 april 2016;
De notulen van de vorige ALV op 10 april 2015;
Het jaarverslag over 2015;
Het financieel jaarverslag 2015, bestaande uit balans en winst- en verliesrekening

Het conceptverslag van de ALV op 8 april 2016 is hier te downloaden.