Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks roept het bestuur een Algemene Ledenvergadering bijeen, waarop het bestuur verslag doet over het afgelopen verenigingsjaar, bovendien wordt er vooruit gekeken naar de toekomst. In 2023 houden we de Algemene Ledenvergadering online op maandag 17 april 2023 van 19.00 tot 21.00 uur. Nadere informatie volgt op deze pagina.

In 2022 werd de ledenvergadering online gehouden op maandag 25 april, dus niet tijdens de lunchpauze van FYSICA op 22 april 2022. Aanmelden voor de ALV kon door een e-mail te sturen aan bureau@nnv.nl. Alle leden die zich tijdig aanmeldden ontvingen een aantal dagen voor 25 april inloggegevens voor de vergadering in zoom. Starttijd van de ALV was 19.30 uur.

Tijdens de ALV in 2022 nam Christa Hooijer de voorzittershamer over van Diederik Jekel. Agenda en stukken voor de ALV 2022 zijn op deze pagina beschikbaar. 

Een van de onderwerpen tijdens de vergadering was de voorgestelde wijziging van statuten en huishoudelijk reglement, zie ook onderstaande documenten.

Leden konden tot 72 uur voor aanvang van de ALV op 25 april vragen stellen aan het bestuur, die voor aanvang van de vergadering op de website zouden worden beantwoord.