Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Zwaartekrachtsgolven

Visualisatie van zwaartekrachtsgolven. Afbeelding: NASA.

Quantumdots

Een UV-lamp laat quantumdots fluoresceren.

ITER

De bouw van ITER. Foto: ITER Organization.

Dubbel vuurwerk

Visualisatie van het dubbele vuurwerk dat in sommige radiostelsels is aangetroffen. Credits: ESA/Carreau.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

Vorige Volgende

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks roept het bestuur een Algemene Ledenvergadering bijeen, waarop het bestuur verslag doet over het afgelopen verenigingsjaar. Het is gebruikelijk dat de ALV gehouden wordt tijdens het jaarlijkse NNV-symposium FYSICA, zo ook in 2017. De agenda plus de stukken zijn/komen beschikbaar via deze site.

In 2017 vindt de ALV plaats op FYSICA 2017 in Groningen op vrijdag 7 april. De vergadering vindt plaats van 12.45-13.45 uur in De Oosterpoort te Groningen, in de Grijze Zaal op de begane grond. Alle leden worden van harte uitgenodigd de ALV bij te wonen en mee te praten. Tijdens de ALV zal de nieuw gekozen voorzitter bekend worden gemaakt, een extra reden om tijdens de ALV aanwezig te zijn.

De agenda en stukken voor de ALV 2017 zijn:

De agenda van de ALV op 7 april 2017;
De notulen van de vorige ALV op 8 april 2016;
Het jaarverslag over 2016;
Het financieel jaarverslag 2016, bestaande uit balans en winst- en verliesrekening