Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Zwaartekrachtsgolven

Visualisatie van zwaartekrachtsgolven. Afbeelding: NASA.

Quantumdots

Een UV-lamp laat quantumdots fluoresceren.

ITER

De bouw van ITER. Foto: ITER Organization.

Dubbel vuurwerk

Visualisatie van het dubbele vuurwerk dat in sommige radiostelsels is aangetroffen. Credits: ESA/Carreau.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

Vorige Volgende

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks roept het bestuur een Algemene Ledenvergadering bijeen, waarop het bestuur verslag doet over het afgelopen verenigingsjaar. Het is gebruikelijk dat de ALV gehouden wordt tijdens het jaarlijkse NNV-symposium FYSICA, zo ook in 2016. De agenda plus de stukken zijn beschikbaar via deze site.

In 2016 vindt de ALV plaats op FYSICA 2016 in Nijmegen op vrijdag 8 april. De vergadering vindt plaats van 12.45-13.45 uur in zaal HG00.108 van het Huygens Gebouw van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Alle leden worden van harte uitgenodigd de ALV bij te wonen en mee te praten.

De agenda en stukken voor de ALV 2016 zijn:

De agenda van de ALV op 8 april 2016;
De notulen van de vorige ALV op 10 april 2015;
Het jaarverslag over 2015;
Het financieel jaarverslag 2015, bestaande uit balans en winst- en verliesrekening

Het conceptverslag van de ALV op 8 april 2016 is hier te downloaden.