Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

100 jaar NNV in 2021

De NNV viert in 2021 haar 100-jarig bestaan!

Vorige Volgende

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks roept het bestuur een Algemene Ledenvergadering bijeen, waarop het bestuur verslag doet over het afgelopen verenigingsjaar, bovendien wordt er vooruit gekeken naar de toekomst. Het is gebruikelijk dat de ALV gehouden wordt tijdens het jaarlijkse NNV-symposium FYSICA.

Omdat FYSICA 2021 op vrijdag 16 april online plaats gaat vinden vanwege Covid-19, hebben we een andere datum voor de ALV vastgesteld. De ALV vindt in 2021 online plaats op donderdag 1 april, van 19.30-21 uur. Het wordt een ALV met een feestelijk tintje, omdat de NNV de dag erna daadwerkelijk 100 jaar wordt. Op 2 april 1921 is de NNV opgericht. Noteer de datum alvast in de agenda, zodat we samen een toost uitkunnen brengen op de jarige NNV. Nadere informatie volgt via het NTvN en deze pagina.

Stukken voor de ALV zullen op deze pagina downloadbaar worden. Hierbij alvast een gedeelte:

 

2020:

De Algemene Ledenvergadering van de NNV vond plaats op woensdag 3 juni 2020 van 10.00-11.30 uur via Zoom. Leden die wilden participeren, kregen inloggegevens zodat ze deel konden nemen aan de online ALV. Aanmelden kon door een email te sturen aan het NNV-bureau.

De ALV stond oorspronkelijk gepland op vrijdag 17 april 2020 op de Universiteit Twente. Helaas kon deze geen doorgang vinden i.v.m. de uitbraak van het coronavirus. Wettelijk gezien was het eerst niet toegestaan om een ALV te houden via louter digitale middelen. Inmiddels is er een noodwet in werking (geldig tot 1 september 2020) waardoor verenigingen die mogelijkheid wel hebben. De NNV maakte graag gebruik van deze mogelijkheid en nodigde haar leden van harte uit om aan te sluiten bij de ALV op 3 juni.

De agenda en vergaderstukken zijn in te zien op deze pagina. Leden konden tot 72 uur voor aanvang van de ALV op 3 juni vragen stellen aan het bestuur. Binnengekomen vragen staan op deze pagina beantwoord. Overige vragen beantwoordde het bestuur tijdens de ALV.

De agenda en stukken voor de ALV 2020 zijn:

Bekijk hier de vragen gesteld door NNV-leden inclusief het antwoord door NNV-bestuur.

De conceptnotulen van de ALV op 3 juni 2020 zijn hier in te zien.