Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks roept het bestuur een Algemene Ledenvergadering bijeen, waarop het bestuur verslag doet over het afgelopen verenigingsjaar, bovendien wordt er vooruit gekeken naar de toekomst. In 2023 hielden we de Algemene Ledenvergadering in de lunchpauze van FYSICA 2023 op vrijdag 26 mei 2023 op de TU Delft. De vergadering vond plaats in Commissiekamer 3, in het Aula Congrescentrum van de TU Delft. Het adres van het Aula Congrescentrum is: Mekelweg 5, 2628 CC Delft. De ALV startte om 12.45 en duurde tot 13.45 uur.

Stukken t.b.v. de ALV op 26 mei 2023:

 

In 2022 werd de ledenvergadering online gehouden op maandag 25 april. Tijdens de ALV in 2022 nam Christa Hooijer de voorzittershamer over van Diederik Jekel. Agenda en stukken voor de ALV 2022 zijn op deze pagina beschikbaar. 

Een van de onderwerpen tijdens de vergadering was de voorgestelde wijziging van statuten en huishoudelijk reglement, zie ook onderstaande documenten.