Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Sectie Onderwijs en Communicatie

De sectie onderwijs en communicatie heeft als doel om de band tussen natuurkundeonderwijs en -werkveld te versterken. Sommige activiteiten brengen het natuurkundeonderwijs onder de aandacht van het werkveld. Zo organiseren we onderwijssessies tijdens FYSICA. Ook dragen we ideeën aan voor artikelen in het NTvN. Andere activiteiten verwoorden de stem van het werkveld over natuurkundeonderwijs. Zo zijn we vertegenwoordigd in Stichting Innovatie Onderwijs in Bètawetenschappen en Technologie (IOBT) die namens de bètavakverenigingen strijdt voor goed bètaonderwijs. Ook hebben we een ledenpanel opgericht om input te verzamelen over ontwikkelingen in het natuurkundeonderwijs en dragen we bij aan de ondersteuning die de NNV het natuurkundeonderwijs biedt. De NNV-sectie Onderwijs heeft destijds het initiatief genomen voor de oprichting van natuurkundesteunpunten bij de universiteiten en nog altijd is het sectiebestuur nauw betrokken bij het landelijke overleg van de natuurkundesteunpuntcoördinatoren. De jury voor de verkiezing van de Natuurkundedocent van het Jaar wordt ook door ons georganiseerd.

 

Routes naar het docentschap. Hoe word je natuurkundedocent?

Ook zin om natuurkundedocent te worden? Dat is geweldig gezien het tekort aan natuurkundedocenten. Er zijn vele routes om docent te worden, daarom heeft de NNV-sectie Onderwijs en Communicatie op een rijtje gezet welke wegen leiden naar het docentschap. Dat heeft geleid tot deze notitie.

 

Lid worden van sectie Onderwijs en Communicatie

Wilt u lid worden van de sectie Onderwijs en Communicatie en op de hoogte worden gehouden van de activiteiten? Dat kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar het NNV-bureau.

De Sectie Onderwijs en Communicatie is in 2003 ontstaan door samenvoeging van de Sectie Onderwijs en de Sectie Natuurkunde Practica.

Doel van de sectie is het bevorderen van goed natuurkunde-onderwijs op alle niveaus. De Sectie maakt hiertoe gebruik van kennis en ervaring van alle NNV-leden.

Bestuur:
Erik Woldhuis (SLO, voorzitter)
Wouter van Joolingen (UU)
Wilfred van Elsäcker (NVON)
Gerco Onderwater (RUG)
Machiel Vegting (docent)
Marieke Wolthoff (PTvT)