Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

De bullet cluster

Bullet Cluster. Indicatie voor donkere materie. Het hete röntgengas is in het rood afgebeeld, gemeten met een telescoop. Daarbuiten is de donkere materie (blauw).

IJsmanen

De vier ijsmanen van Jupiter, Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Het is zo goed als zeker dat onder het oppervlakteijs van deze manen zich gelaagde oceanen van water of koolwaterstoffen bevinden van tientallen kilometer dikte.

Fibers en scintillator

Als een geladen deeltje door een scintillaor gaat, geeft het blauw licht. Golflengteverschuivende fibers verschuiven de frequentie van blauw naar groen licht en brengen het naar buiten zodat het gedetecteerd kan worden. Te zien is een stapel detectoren. Foto: Anne en Charles Timmermans, Radboud Universiteit Nijmegen.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Vorige Volgende

Sectie Onderwijs en Communicatie

Saskia Plekkenpol verkozen tot Natuurkundedocent van het Jaar 2016

Saskia Plekkenpol, natuurkundedocente aan het Griftland College in Soest is benoemd tot Natuurkundedocent van het Jaar 2016. Deze verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Nederlandse Natuurkundige Vereniging. De prijs is uitgereikt op het symposium FYSICA 2016 op vrijdag 8 april op de Radboud Universiteit te Nijmegen.

De jury die de natuurkundedocent van het jaar mocht selecteren had dit jaar een zeer moeilijke taak. Vanuit de scholen waren kandidaten voorgedragen, stuk voor stuk bijzondere docenten natuurkunde, iets dat de jury natuurlijk zeer verheugt. Drie kandidaten zijn geselecteerd voor een tweede ronde waarin de scholen een presentatie over de docent instuurden. Deze drie kandidaten waren Silvio Rademaker (Amadeus Lyceum te Vleuten), Garmt de Vries (Chr. Lyceum Zeist) en Saskia Plekkenpol (Griftland College in Soest). Wat de jury bij alle drie presentaties opviel was de warmte waarmee leerlingen over hun docenten spraken en uiteraard het enthousiasme voor het vak.

De winnende kandidaat onderscheidde zich in de eigen didactische stijl waarbij de leerlingen actief moeten zijn en uitgedaagd worden en in het feit dat zij een grote stimulerende invloed heeft op haar collega's en op de school als geheel. Door ook een leidende rol te nemen bij de opzet van science in onderbouw en NLT in de bovenbouw weet Saskia Plekkenpol de positie van natuurkunde op haar school te versterken en het vak aantrekkelijker te maken voor de leerlingen. Uit haar klas kiezen dan ook veel leerlingen voor een vervolgopleiding in de natuurkunde. 

Saskia Plekkenpol ontving uit handen van NNV-voorzitter Jan van Ruitenbeek een oorkonde plus € 1000 voor haar zelf en € 1500 voor de school. De jury bestond uit Wouter van Joolingen (vz. NNV-sectie Onderwijs en Communicatie), Lodewijk Koopman (NNV-sectie Onderwijs en Communicatie) en Leo van Dijk (Natuurkundedocent van het Jaar 2015).

Eerdere verkiezingen

De afgelopen jaren zijn tot Docent van het Jaar gekozen:

2016 Saskia Plekkenpol (Griftlandcollege, Soest)
2015 Leo van Dijk (Maaslandcollege, Oss)
2014 Jan van Riswick (Raaijland College, Venray) en Paul de Haas (Kandinsky College, Nijmegen)
2013 Annette de Boer-Arts (Gymnasium Celeanum, Zwolle)
2012 Fons Bleijendaal (Zaanlands Lyceum, Zaandam) en Ton Versteegh (KWC, Culemborg)
2011 Arjan Pruim (Nuborgh College, Elburg)
2010 Giuseppe Salvati (Spinoza Lyceum Amsterdam)
2009 Kirsten Stadermann (Praedinius Gymnasium, Groningen)
2008 Bart van Dalen (Sint Michaël College, Zaandam)
2007 Kees Hooyman (Bonifatius College, Utrecht)
2006 Geen verkiezing
2005 Benno Berendsen (Bonhoeffer College, Enschede)
2004 Wil Schraven (Sint Vitus College, Bussum) - Eervolle vermeldingen Sim Blaauw (Piter Jelles, Leeuwarden) en Johan van Steensel (Calvijn College, Goes)

 

Lid worden van sectie Onderwijs en Communicatie

Wilt u lid worden van de sectie Onderwijs en Communicatie en op de hoogte worden gehouden van de activiteiten? Dat kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar het NNV-bureau.

De Sectie Onderwijs en Communicatie is in 2003 ontstaan door samenvoeging van de Sectie Onderwijs en de Sectie Natuurkunde Practica.

Doel van de sectie is het bevorderen van goed natuurkunde-onderwijs op alle niveaus. De Sectie maakt hiertoe gebruik van kennis en ervaring van alle NNV-leden.

Bestuur:
Wouter van Joolingen (UU, voorzitter)
Wilfred van Elsäcker (NVON)
Gerrit Kuik (VU)
Marjolein Vollebregt (UU)
Peter Rennspies
Lodewijk Koopman (docent)
Peter Koopmans
Sijbrand de Jong (Radboud Universiteit)