Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Waanzinnige zintuigen

Bestel deze waanzinnig mooie en leerzame poster over de bijzondere zintuigen van dieren! Voor in het klaslokaal of gewoon thuis. De poster laat zien hoe hommels het elektrische veld van bloemen kunnen waarnemen, wat ze helpt bij het herkennen van bloemen. Dolfijnen kunnen voorwerpen die ze voor het eerst tegenkomen via echolocatie later op een televisiescherm herkennen. En zo zijn er veel meer voorbeelden. De poster is in A1- en A2-formaat te bestellen door een mail te sturen naar bureau@nnv.nl. U betaalt alleen de verzendkosten.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Sectie Onderwijs en Communicatie

De sectie onderwijs en communicatie heeft als doel om de band tussen natuurkundeonderwijs en -werkveld te versterken. Sommige activiteiten brengen het natuurkundeonderwijs onder de aandacht van het werkveld. Zo organiseren we onderwijssessies tijdens FYSICA. Ook dragen we ideeën aan voor artikelen in het NTvN. Andere activiteiten verwoorden de stem van het werkveld over natuurkundeonderwijs. Zo zijn we vertegenwoordigd in Stichting Innovatie Onderwijs in Bètawetenschappen en Technologie (IOBT) die namens de bètavakverenigingen strijdt voor goed bètaonderwijs. Ook hebben we een ledenpanel opgericht om input te verzamelen over ontwikkelingen in het natuurkundeonderwijs en dragen we bij aan de ondersteuning die de NNV het natuurkundeonderwijs biedt. De NNV-sectie Onderwijs heeft destijds het initiatief genomen voor de oprichting van natuurkundesteunpunten bij de universiteiten en nog altijd is het sectiebestuur nauw betrokken bij het landelijke overleg van de natuurkundesteunpuntcoördinatoren. De jury voor de verkiezing van de Natuurkundedocent van het Jaar wordt ook door ons georganiseerd.


Visie natuurkundeonderwijs

De NNV-sectie onderwijs en communicatie heeft haar visie op goed natuurkundeonderwijs in een document gevat, het document stamt uit oktober 2022. De sectie staat open voor discussie; opmerkingen kunnen worden gestuurd naar het NNV-bureau, dat de berichten door zal sturen aan de sectie onderwijs. De visie is de leidraad voor het handelen van de sectie onderwijs en communicatie.


Actualisatieproces examenprogramma's

Momenteel wordt er in Nederland gewerkt aan het actualiseren van examenprogramma’s van diverse vakken, dit proces neemt 2 jaar in beslag. Het ministerie van OCW heeft SLO de opdracht gegeven om samen met het onderwijsveld aan de slag te gaan met de actualisatie. Natuurkunde is een van de vakken die geactualiseerd worden. Voor het vak natuurkunde ligt het accent op het vmbo, aangezien dat in 1999 voor het laatst herzien is. Havo & vwo hebben zo’n 10 jaar geleden nog een actualisatie doorgemaakt qua natuurkunde.

Binnen het actualisatieproces is er één commissie voor alle natuurwetenschappelijke vakken, er is dus geen aparte natuurkundecommissie. De natuurwetenschappelijke commissie bestaat uit 32 leden. Gedurende het proces van twee jaar worden door de commissie tussenproducten opgeleverd. De tussenproducten kunnen worden besproken door het veld, hiervoor is een advieskring in het leven geroepen.

Deze advieskring is samengesteld met de opdracht de tussenproducten te bekijken en te becommentariëren. Ook de NNV is in deze advieskring vertegenwoordigd. Marieke Wolthoff, lid van het bestuur van de sectie onderwijs, heeft zich bereid verklaard de NNV te vertegenwoordigen in de advieskring voor het actualisatieproces van de examenprogramma’s.

Begin december 2022 is het eerste tussenproduct gereed. Geïnteresseerde NNV-leden krijgen de mogelijkheid om hun mening over de diverse tussenproducten kenbaar te maken. Marieke Wolthoff zal het totaal aan reacties bundelen en inbrengen in de advieskring.

 

Routes naar het docentschap. Hoe word je natuurkundedocent?

Ook zin om natuurkundedocent te worden? Dat is geweldig gezien het tekort aan natuurkundedocenten. Er zijn vele routes om docent te worden, daarom heeft de NNV-sectie Onderwijs en Communicatie op een rijtje gezet welke wegen leiden naar het docentschap. Dat heeft geleid tot deze notitie.

 

Lid worden van sectie Onderwijs en Communicatie

Wilt u lid worden van de sectie Onderwijs en Communicatie en op de hoogte worden gehouden van de activiteiten? Dat kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar het NNV-bureau.

De Sectie Onderwijs en Communicatie is in 2003 ontstaan door samenvoeging van de Sectie Onderwijs en de Sectie Natuurkunde Practica.

Doel van de sectie is het bevorderen van goed natuurkunde-onderwijs op alle niveaus. De Sectie maakt hiertoe gebruik van kennis en ervaring van alle NNV-leden.

Bestuur:
Erik Woldhuis (SLO, voorzitter)
Wouter van Joolingen (UU)
Wilfred van Elsäcker (NVON)
Gerco Onderwater (RUG)
Machiel Vegting (docent)
Marieke Wolthoff (PTvT)
Vincent Meulenbroek (docent)
Pieter Smeets (voorheen Cito)
Bernadette Kruijver (Malmberg)