Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

De bullet cluster

Bullet Cluster. Indicatie voor donkere materie. Het hete röntgengas is in het rood afgebeeld, gemeten met een telescoop. Daarbuiten is de donkere materie (blauw).

IJsmanen

De vier ijsmanen van Jupiter, Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Het is zo goed als zeker dat onder het oppervlakteijs van deze manen zich gelaagde oceanen van water of koolwaterstoffen bevinden van tientallen kilometer dikte.

Fibers en scintillator

Als een geladen deeltje door een scintillaor gaat, geeft het blauw licht. Golflengteverschuivende fibers verschuiven de frequentie van blauw naar groen licht en brengen het naar buiten zodat het gedetecteerd kan worden. Te zien is een stapel detectoren. Foto: Anne en Charles Timmermans, Radboud Universiteit Nijmegen.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Vorige Volgende

Secties

Binnen de NNV zijn diverse secties actief. Er zijn twee soorten secties, vakinhoudelijk georiënteerde en breed georiënteerde secties. De vakinhoudelijke secties concentreren zich op een specifiek gebied van de fysica zoals bijvoorbeeld de subatomaire fysica. De breed georiënteerde secties richten zich op onderwerpen die alle fysici aangaan, zoals bijvoorbeeld Energie en Klimaat of Bedrijfsleven en Innovatie.

Secties organiseren hun activiteiten onafhankelijk van het bestuur, hierbij kan worden gedacht aan symposia, conferenties en excursies. U kunt als NNV-lid gratis lid worden van een of meer secties; uw naam wordt dan aan de desbetreffende sectie(s) doorgegeven voor de toezending van informatie en uitnodigingen.

Ook enkele zelfstandige verenigingen vormen een sectie van de NNV. De NNV kent de volgende secties: