Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Fibers en scintillator

Als een geladen deeltje door een scintillaor gaat, geeft het blauw licht. Golflengteverschuivende fibers verschuiven de frequentie van blauw naar groen licht en brengen het naar buiten zodat het gedetecteerd kan worden. Te zien is een stapel detectoren. Foto: Anne en Charles Timmermans, Radboud Universiteit Nijmegen.

ALMA

Een van de eerste beelden van de ALMA-telescoop in Chili. Foto: (NRAO/AUI/NSF); ALMA (ESO/NAOJ/NRAO); HST (NASA, ESA en B. Whitmore (STScl).

IJsmanen

De vier ijsmanen van Jupiter, Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Het is zo goed als zeker dat onder het oppervlakteijs van deze manen zich gelaagde oceanen van water of koolwaterstoffen bevinden van tientallen kilometer dikte.

Psychedelisch

Zeer dunne laagjes silica worden gebruikt als coating. Soms laat dit silica los van de zilverlaag eronder. Met een speciale microscoop kunnen de psychedelische vormen die hierdoor ontstaan zichtbaar gemaakt worden. © Merel Leistikow, AMOLF.

Scienceart

Een combinatie van natriumhydroxide en D76, een stof voor het ontwikkelen van foto's. De stoffen zijn apart in water opgelost en daarna op een objectglas samengevoegd. © Loes Modderman, www.scienceart.nl

Vorige Volgende

Bestuur

In het bestuur van de NNV zitten fysici uit allerlei geledingen, om zo de fysica over de hele breedte te vertegenwoordigen. Het algemeen bestuur komt vijf maal per jaar bijeen. Het DB vergadert vrijwel maandelijks.

Het bestuur 2014-2015 is als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: Prof. dr. J.M. van Ruitenbeek, Lid DB, Universiteit Leiden - LION, email: voorzitter@nnv.nl
 • Secretaris: Dr.ir. J.H. Klootwijk, Lid DB, Philips Research Eindhoven, email: secretaris@nnv.nl
 • Penningmeester: Dr. P. Brussaard, Lid DB, AdValor
 • Vice voorzitter: Dr. E. de Wolf, Lid DB, Nikhef
 • Lid: Dr. S. Blom, Fontys Hogeschool
 • Lid: Prof.dr. R. van Ee, RUN-Leuven University-Philips Research
 • Lid: Prof.dr. J. Knoester, Rijksuniversiteit Groningen
 • Lid: Prof.dr.ir. H.J.M. Swagten, TU/e, Applied Physics, Physics of Nanostructures
 • Lid: Dr. W. Allaerts, Docent middelbaar onderwijs 
 • Lid: Drs. D. de Jager, Ecofys
 • Lid: Dr. M. Vollebregt, vakdidacticus natuurkunde FIsme en lerarenopleider UU
 • Lid: Prof.dr. S. de Jong, Radboud Universiteit Nijmegen (IMAPP) 
 • Lid: Drs. A. van Lange, Promovendus Universiteit Utrecht 
 • Lid: D. Laan, voorzitter SPIN en q.q. lid van het AB in 2014
 • Lid: Prof.dr. V. Subramaniam, Amolf