Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

De Robbert

Dit feestjaar, waarin de Nederlandse Natuurkundige Vereniging 100 jaar bestaat, vraagt om een speciale editie van het NTvN: de Robbert! Zie ntvn.nl voor een gratis pdf.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

100 jaar NNV in 2021

De NNV viert in 2021 haar 100-jarig bestaan!

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

Vorige Volgende

Bestuur

In het bestuur van de NNV zitten fysici uit allerlei geledingen, om zo de fysica over de hele breedte te vertegenwoordigen. Het algemeen bestuur komt vijf maal per jaar bijeen. Het DB vergadert vrijwel maandelijks.

Het bestuur 2021-2022 is sinds de ALV op 1 april 2021 als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: D.R. Jekel MSc, Lid DB, wetenschapsjournalist, E: voorzitter@nnv.nl
 • Secretaris: Dr.ir. J.H. Klootwijk, Lid DB, Philips Research Eindhoven 
 • Penningmeester: Dr. P. Brussaard, Lid DB, AdValor
 • Vicevoorzitter: Dr.ir. C. Hooijer, Lid DB, TNO
 • Lid: Prof.dr.ir. H. Hilgenkamp, Lid DB, UT
 • Lid: Dr. S. Blom, Fontys Hogeschool
 • Lid: Prof.dr. J. Knoester, Rijksuniversiteit Groningen
 • Lid: Drs. D. de Jager, GROW
 • Lid: Dr. E. Savelsbergh, HU & UU
 • Lid: Ir. S. Plekkenpol, voortgezet onderwijs
 • Lid: D. Uitenbroek BSc, voorzitter SPIN en q.q. lid van het AB in 2021
 • Lid: Prof.dr. M. Golden, UvA 
 • Lid: Dr.ir. J. Cramer, UL
 • Lid: Dr. A. Sobota, TU/e
 • Lid: Prof.dr. P. Rudolf, RUG
 • Lid: Dr. S. Barlag, achtergrond in wetenschap, industrie en overheid.