Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Bestuur

In het bestuur van de NNV zitten fysici uit allerlei geledingen, om zo de fysica over de hele breedte te vertegenwoordigen. Het algemeen bestuur komt vijf maal per jaar bijeen. Het DB vergadert vrijwel maandelijks.

Het bestuur 2022-2023 is sinds de ALV op 25 april 2022 als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: Dr.ir. Christa Hooijer, Lid DB, TNO, E: voorzitter@nnv.nl
 • Secretaris: Dr.ir. Johan Klootwijk, Lid DB, Philips Research Eindhoven 
 • Penningmeester: Dr. Peter Brussaard, Lid DB, AdValor
 • Vicevoorzitter: Prof.dr.ir. Hans Hilgenkamp, Lid DB, UT
 • Lid: Dr. Saskia Blom, Fontys Hogeschool
 • Lid: Prof.dr. Jasper Knoester, Universiteit Leiden
 • Lid: Drs. David de Jager, GROW
 • Lid: Ir. Saskia Plekkenpol, voortgezet onderwijs
 • Lid: Sibren Wobben, voorzitter SPIN en q.q. lid van het AB in 2022
 • Lid: Prof.dr. Mark Golden, UvA 
 • Lid: Dr.ir. Julia Cramer, UL
 • Lid: Prof.dr. Petra Rudolf, RUG
 • Lid: Dr. Sylvia Barlag, achtergrond in wetenschap, industrie en overheid
 • Lid: Miriam Sterl MSc, NIOZ
 • Lid: Ir. Huib van Rijt, Rijkswaterstaat
 • Lid: Ir. Sander Senhorst, voortgezet onderwijs en TUD