Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

De bullet cluster

Bullet Cluster. Indicatie voor donkere materie. Het hete röntgengas is in het rood afgebeeld, gemeten met een telescoop. Daarbuiten is de donkere materie (blauw).

IJsmanen

De vier ijsmanen van Jupiter, Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Het is zo goed als zeker dat onder het oppervlakteijs van deze manen zich gelaagde oceanen van water of koolwaterstoffen bevinden van tientallen kilometer dikte.

Fibers en scintillator

Als een geladen deeltje door een scintillaor gaat, geeft het blauw licht. Golflengteverschuivende fibers verschuiven de frequentie van blauw naar groen licht en brengen het naar buiten zodat het gedetecteerd kan worden. Te zien is een stapel detectoren. Foto: Anne en Charles Timmermans, Radboud Universiteit Nijmegen.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Vorige Volgende

Bestuur

In het bestuur van de NNV zitten fysici uit allerlei geledingen, om zo de fysica over de hele breedte te vertegenwoordigen. Het algemeen bestuur komt vijf maal per jaar bijeen. Het DB vergadert vrijwel maandelijks.

Het bestuur 2016-2017 is als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: Prof. dr. J.M. van Ruitenbeek, Lid DB, Universiteit Leiden - LION, email: voorzitter@nnv.nl
 • Secretaris: Dr.ir. J.H. Klootwijk, Lid DB, Philips Research Eindhoven, email: secretaris@nnv.nl
 • Penningmeester: Dr. P. Brussaard, Lid DB, AdValor
 • Vice voorzitter: Dr. E. de Wolf, Lid DB, Nikhef
 • Lid: Dr. S. Blom, Fontys Hogeschool
 • Lid: Prof.dr. R. van Ee, RUN-Leuven University-Philips Research
 • Lid: Prof.dr. J. Knoester, Rijksuniversiteit Groningen
 • Lid: Prof.dr.ir. H.J.M. Swagten, TU/e, Applied Physics, Physics of Nanostructures
 • Lid: Drs. D. de Jager, Ecofys
 • Lid: Dr. E. Savelsbergh, UU
 • Lid: C. van Schuppen BSc, De Jonge NNV, UU
 • Lid: T. Janmaat, voorzitter SPIN en q.q. lid van het AB in 2016
 • Lid: Prof.dr. V. Subramaniam, VU