Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Zwaartekrachtsgolven

Visualisatie van zwaartekrachtsgolven. Afbeelding: NASA.

Quantumdots

Een UV-lamp laat quantumdots fluoresceren.

ITER

De bouw van ITER. Foto: ITER Organization.

Dubbel vuurwerk

Visualisatie van het dubbele vuurwerk dat in sommige radiostelsels is aangetroffen. Credits: ESA/Carreau.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

Vorige Volgende

Bestuur

In het bestuur van de NNV zitten fysici uit allerlei geledingen, om zo de fysica over de hele breedte te vertegenwoordigen. Het algemeen bestuur komt vijf maal per jaar bijeen. Het DB vergadert vrijwel maandelijks.

Het bestuur 2016-2017 is als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: Prof. dr. J.M. van Ruitenbeek, Lid DB, Universiteit Leiden - LION, email: voorzitter@nnv.nl
 • Secretaris: Dr.ir. J.H. Klootwijk, Lid DB, Philips Research Eindhoven 
 • Penningmeester: Dr. P. Brussaard, Lid DB, AdValor
 • Vice voorzitter: Dr. E. de Wolf, Lid DB, Nikhef
 • Lid: Dr. S. Blom, Fontys Hogeschool
 • Lid: Prof.dr. R. van Ee, RUN-Leuven University-Philips Research
 • Lid: Prof.dr. J. Knoester, Rijksuniversiteit Groningen
 • Lid: Prof.dr.ir. H.J.M. Swagten, TU/e, Applied Physics, Physics of Nanostructures
 • Lid: Drs. D. de Jager, Ecofys
 • Lid: Dr. E. Savelsbergh, UU
 • Lid: Prof.dr. V. Subramaniam, VU
 • Lid: Ir. S. Plekkenpol (Griftlandcollege, voortgezet onderwijs)
 • Lid: C. van Schuppen BSc, De Jonge NNV
 • Lid: M. van den Hoogenband, voorzitter SPIN en q.q. lid van het AB in 2017