Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Bestuur

In het bestuur van de NNV zitten fysici uit allerlei geledingen, om zo de fysica over de hele breedte te vertegenwoordigen. Het algemeen bestuur komt vijf maal per jaar bijeen. Het DB vergadert vrijwel maandelijks.

Het bestuur 2023-2024 is sinds de ALV op 26 mei 2023 als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: Dr.ir. Christa Hooijer, Lid DB, TNO, E: voorzitter@nnv.nl
 • Secretaris: Dr.ir. Johan Klootwijk, Lid DB, Philips Research Eindhoven 
 • Penningmeester: Dr. Peter Brussaard, Lid DB, AdValor
 • Vicevoorzitter: Prof.dr.ir. Hans Hilgenkamp, Lid DB, UT
 • Lid: Dr. Saskia Blom, Fontys Hogeschool
 • Lid: Prof.dr. Jasper Knoester, Universiteit Leiden
 • Lid: Drs. David de Jager, GROW
 • Lid: Ir. Saskia Plekkenpol, voortgezet onderwijs
 • Lid: Fleur Voortman, voorzitter SPIN en q.q. lid van het AB in 2023
 • Lid: Prof.dr. Mark Golden, UvA 
 • Lid: Dr.ir. Julia Cramer, UL (pauzejaar 1 augustus 2023 t/m 31 juli 2024 ivm andere verplichtingen)
 • Lid: Prof.dr. Petra Rudolf, RUG
 • Lid: Dr. Sylvia Barlag, achtergrond in wetenschap, industrie en overheid
 • Lid: Miriam Sterl MSc, NIOZ
 • Lid: Ir. Huib van Rijt, Ministerie OCW
 • Lid: Ir. Sander Senhorst, voortgezet onderwijs en TUD 
 • Lid: Dr. Lodewijk Koopman (docent en docentopleider)