Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

100 jaar NNV in 2021

De NNV viert in 2021 haar 100-jarig bestaan!

Vorige Volgende

Bestuur

In het bestuur van de NNV zitten fysici uit allerlei geledingen, om zo de fysica over de hele breedte te vertegenwoordigen. Het algemeen bestuur komt vijf maal per jaar bijeen. Het DB vergadert vrijwel maandelijks.

Het bestuur 2019-2020 is sinds de ALV op 5 april 2019 als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: D.R. Jekel MSc, Lid DB, wetenschapsjournalist, E: voorzitter@nnv.nl
  • Secretaris: Dr.ir. J.H. Klootwijk, Lid DB, Philips Research Eindhoven 
  • Penningmeester: Dr. P. Brussaard, Lid DB, AdValor
  • Vicevoorzitter: Prof.dr.ir. H. Hilgenkamp, Lid DB, UT
  • Lid: Dr. S. Blom, Fontys Hogeschool
  • Lid: Prof.dr. J. Knoester, Rijksuniversiteit Groningen
  • Lid: Drs. D. de Jager, GROW
  • Lid: Dr. E. Savelsbergh, HU & UU
  • Lid: Ir. S. Plekkenpol (voortgezet onderwijs)
  • Lid: B. Droste MSc, Alliander
  • Lid: L. van Beek BSc, voorzitter SPIN en q.q. lid van het AB in 2019
  • Lid: Prof.dr. M. Golden, UvA 
  • Lid: Dr.ir. J. Cramer, UL/TUD
  • Lid: Dr. C. van der Poel, bedrijfsleven, TUD
  • Lid: Dr. A. Sobota, TU/e