Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Zwaartekrachtsgolven

Visualisatie van zwaartekrachtsgolven. Afbeelding: NASA.

ITER

De bouw van ITER. Foto: ITER Organization.

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

Dubbel vuurwerk

Visualisatie van het dubbele vuurwerk dat in sommige radiostelsels is aangetroffen. Credits: ESA/Carreau.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Vorige Volgende

Bestuur

In het bestuur van de NNV zitten fysici uit allerlei geledingen, om zo de fysica over de hele breedte te vertegenwoordigen. Het algemeen bestuur komt vijf maal per jaar bijeen. Het DB vergadert vrijwel maandelijks.

Het bestuur 2018-2019 is als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: D.R. Jekel MSc, Lid DB, wetenschapsjournalist, E: voorzitter@nnv.nl
 • Secretaris: Dr.ir. J.H. Klootwijk, Lid DB, Philips Research Eindhoven 
 • Penningmeester: Dr. P. Brussaard, Lid DB, AdValor
 • Vicevoorzitter: Prof.dr.ir. H. Hilgenkamp, Lid DB, UT
 • Lid: Dr. S. Blom, Fontys Hogeschool
 • Lid: Prof.dr. J. Knoester, Rijksuniversiteit Groningen
 • Lid: Dr. R.A.H Engeln, TU/e
 • Lid: Drs. D. de Jager, GROW
 • Lid: Dr. E. Savelsbergh, UU
 • Lid: Prof.dr. V. Subramaniam, VU
 • Lid: Ir. S. Plekkenpol (voortgezet onderwijs)
 • Lid: B. Droste MSc, Alliander
 • Lid: K. Roewen, voorzitter SPIN en q.q. lid van het AB in 2018
 • Lid: Prof.dr. M. Golden, UvA (officieus tot ALV 2019)
 • Lid: Dr.ir. J. Cramer, UL/TUD (officieus tot ALV 2019)