Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Waanzinnige zintuigen

Bestel deze waanzinnig mooie en leerzame poster over de bijzondere zintuigen van dieren! Voor in het klaslokaal of gewoon thuis. De poster laat zien hoe hommels het elektrische veld van bloemen kunnen waarnemen, wat ze helpt bij het herkennen van bloemen. Dolfijnen kunnen voorwerpen die ze voor het eerst tegenkomen via echolocatie later op een televisiescherm herkennen. En zo zijn er veel meer voorbeelden. De poster is in A1- en A2-formaat te bestellen door een mail te sturen naar bureau@nnv.nl. U betaalt alleen de verzendkosten.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Sectie Energie en Klimaat

Primaire doelstelling van deze sectie is het bundelen van expertise aanwezig in Nederland op het gebied van Energie en Klimaat. Gebruik makend van deze expertise organiseert de sectie regelmatig themabijeenkomsten. Zo organiseert de sectie naast de bekende focussessies op de landelijke FYSICA-conferentie, elke twee jaar een symposium. Als vuistregel ligt bij de helft van de bijeenkomsten het zwaartepunt thematisch bij het “klimaat”, bij de andere helft ligt het zwaartepunt bij “energie”. Het delen van de laatste stand van zaken in zowel wetenschappelijke als technologische zin komt niet alleen tot stand via deze themabijeenkomsten, maar vindt ook plaats door middel van breed toegankelijke artikelen in het NTvN. Tot slot heeft de sectie zich tot doel gesteld publiek buiten de natuurkundige gemeenschap (scholieren, beleidsmakers en politici) te voorzien van recente en betrouwbare informatie.

Symposium 'Climate, seas and oceans' op vrijdag 17 februari 2023

NNV-leden waren door de NNV-sectie Energie en Klimaat van harte uitgenodigd voor het symposium dat de sectie op vrijdag 17 februari 2023 hield. Het was een zeer succesvolle dag, de slides van enkele sprekers zijn beschikbaar, zie een aantal regels hieronder.

Het symposium had als titel 'Climate, seas and oceans'. De ondertitel van het symposium was: 'Current status and latest developments in modeling, observations and processes'. Plaats van handeling was Differ in Eindhoven. Diverse prominente wetenschappers vertelden over hun onderzoek. Zie hieronder voor de sprekers en de onderwerpen die aan bod kwamen. 

Het programma bevatte drie thema's: 'processes', 'observations' en 'models'. Bekijk het complete programma

Sprekers: 

Deelname voor NNV-leden was gratis, niet-leden betaalden 25 euro.

Het adres van DIFFER is:

Dutch Institute for Fundamental Energy Research
TU/e Science Park
De Zaale 20
5612 AJ  Eindhoven

Een routebeschrijving naar DIFFER is hier te vinden.

 

 

Symposium 'Op weg naar fossielvrije oplossingen voor energie en transport'.

Op vrijdag 20 september 2019 organiseerde de sectie Energie en Klimaat van de NNV een symposium waarvoor iedere geïnteresseerde van harte was uitgenodigd. De titel van het symposium was: ‘Op weg naar fossielvrije oplossingen voor energie en transport’. Er werd aandacht besteed aan vorderingen op het gebied van transport, logistiek en infrastructuur en opslag van energie in brandstoffen en batterijen.

Het programma bestond uit vier onderdelen:
1)     Fossielvrij transport, sprekers: Anouk van Grinsven en Georg Eitelberg;
2)     Logistiek en regeling van energie-infrastructuur, sprekers: Madeleine Gebiscu en Wouter de Ridder;
3)     Energieopslag in brandstoffen, sprekers: Bernard Dam en Wiebren de Jong;
4)     Energieopslag in batterijen, sprekers: Wim Soppe en Jilles Raadschelders.

Abstracts:

Presentaties:

De locatie was de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek op de Uithof in Utrecht (Heidelberglaan 3, 2584 CS  Utrecht)  

===

Wilt u lid worden van de sectie Energie en Klimaat en op de hoogte gehouden worden van de activiteiten? Dat kan heel eenvoudig door een mail te sturen aan het NNV-bureau.

De sectie Energie en Klimaat wil alle expertise bundelen die op dit gebied binnen de Nederlandse natuurkunde aanwezig is. Het doel is om daarmee een kundig platform te creëren dat betrouwbare en evenwichtige voorlichting kan geven, zowel intern - binnen de fysische gemeenschap - als extern. Bij dit laatste kan worden gedacht aan scholen, beleidsmakers, politici en het grote publiek. De sectie organiseert regelmatig themabijeenkomsten.

Voorzitter:

L.H. (Lodewijk) Arntzen (HHS)