Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Zwaartekrachtsgolven

Visualisatie van zwaartekrachtsgolven. Afbeelding: NASA.

Quantumdots

Een UV-lamp laat quantumdots fluoresceren.

ITER

De bouw van ITER. Foto: ITER Organization.

Dubbel vuurwerk

Visualisatie van het dubbele vuurwerk dat in sommige radiostelsels is aangetroffen. Credits: ESA/Carreau.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

Vorige Volgende

Sectie Energie en Klimaat

Informatie van het bestuur aan de leden van de NNV n.a.v. het klimaatdebat.

Voorzitter Jan van Ruitenbeek heeft in dit artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde (oktober 2016) verslag gedaan van de ontwikkelingen na het NNV-klimaatsymposium op 29-10-2015.

 

Hoe verder na het NNV-klimaatsymposium op 29 oktober 2015?

Het symposium op 29 oktober was een geslaagde dag, interessante presentaties en een goede respons vanuit het publiek. In het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde dat eind november 2015 verschijnt, is een verslag van het symposium opgenomen. Meer naar onder op deze pagina zijn het programma en de presentaties van de sprekers te vinden. 

De vraag 'Hoe nu verder?' dringt zich op. Wat is de rol van de NNV in het energie- en klimaatdebat? Laten we het initiatief aan het individu, zoals sommige deelnemers aan het symposium voorstaan, of treden we gezamenlijk naar buiten, zoals door velen werd bepleit? Recent heeft de Europese organisatie van Academies van Wetenschap, de EASAC een rapport en advies uitbracht en heeft het Massachusetts Institute of Technology een campus-breed ambitieus programma voor klimaatbeleid gelanceerd. Dit laat zien dat gezamenlijk optreden mogelijk is, en het voordeel heeft dat het geluid beter wordt gehoord.

Voor de NNV is de vraag uniek, en dit vraagt om zorgvuldige afweging. Daarom wordt een commissie gevraagd om een advies aan het bestuur te formuleren op basis van de respons van het symposium. Een brede consultatie van alle leden kan deel uitmaken van dit proces. 

De samenstelling van de commissie is als volgt:

  • Anna von der Heydt (UU)
  • Jo Hermans (UL)
  • Niek Lopes Cardozo (TU/e)
  • Petra van der Werf (Ambient)
  • Rinke Wijngaarden (VU)

Het bestuur heeft de commissie als vragen voorgelegd:

  • Is het wenselijk om een gezamenlijk standpunt uit te brengen?
  • Is het ook mogelijk om te komen tot een gezamenlijk standpunt?
  • Hoe zou dit standpunt geformuleerd kunnen worden?
  • Hoe kunnen we de mate van steun voor dit initiatief het beste vaststellen, en welke omvang en aard van afwijkende meningen is aanvaardbaar?

Het symposium heeft aangetoond dat veel NNV leden zich nauw verbonden voelen met de vragen rond de maatschappelijke implicaties van het wetenschappelijk onderzoek en de rol van de gemeenschap van wetenschappers in de maatschappij. We zien nu met belangstelling uit naar het advies van de commissie.

 

====================================================================

Klimaatsymposium NNV op 29 oktober 2015 op het KNMI.

De NNV organiseerde op donderdag 29 oktober 2015 een symposium over energie en klimaat bij het KNMI. In het NTvN van augustus 2015 werd het symposium aangekondigd, het artikel is hier in te zien. Het symposium werd door het NNV-bestuur in samenwerking met de sectie Energie en Klimaat van de NNV georganiseerd.

Het bestuur van de NNV wil de leden van de NNV raadplegen over een gezamenlijk standpunt met betrekking tot de energie- en klimaatproblematiek, dat naar buiten gebracht kan worden. Hiertoe werd eerst dit symposium gehouden en vervolgens vindt een brede ledenraadpleging plaats.

Het eerste doel van het symposium was om de fysische gemeenschap op de hoogte te brengen van de fysisch-inhoudelijke aspecten van het werk van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Drie sessies van het symposium gingen in op de rapporten van de drie werkgroepen van het IPCC.

Het tweede doel van het symposium was om te verkennen of er onder de leden voldoende draagvlak is voor een officieel NNV-standpunt met betrekking tot energie en klimaat. Een aantal stellingen is hiertoe geformuleerd, zie ook het artikel in het NTvN. NNV-leden konden voor 10 oktober 2015 aanvullingen en verbeteringen op de stellingen aandragen. Aan de hand van de uitkomsten van de discussiesessies op het symposium worden de stellingen aangescherpt en formuleert het NNV-bestuur een concept NNV-standpunt, dat via elektronische raadpleging aan alle NNV-leden zal worden voorgelegd. Bij voldoende steun van de leden wordt dit het officiële NNV-standpunt, dat door het bestuur zal worden uitgedragen. Het bestuur roept alle leden op aan dit proces deel te nemen.

De NNV heeft diverse uiteenlopende reacties ontvangen. De reacties van NNV-leden zijn in te zien via deze link. Alleen NNV-leden kunnen met hun inlog op dit deel van de website komen. Heeft u moeite met inloggen? Laat het ons weten via bureau@nnv.nl.

De presentaties van de sprekers zijn hieronder te vinden:

In het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde dat eind november 2015 verschijnt, is een verslag van het symposium opgenomen.

Datum: 29-10-2015
Programma en sprekers: zie hier.

====================================================================

 

Wilt u lid worden van de sectie Energie en Klimaat en op de hoogte gehouden worden van de activiteiten? Dat kan heel eenvoudig door een mail te sturen aan het NNV-bureau.

De sectie Energie en Klimaat wil alle expertise bundelen die op dit gebied binnen de Nederlandse natuurkunde aanwezig is. Het doel is om daarmee een kundig platform te creëren dat betrouwbare en evenwichtige voorlichting kan geven, zowel intern - binnen de fysische gemeenschap - als extern. Bij dit laatste kan worden gedacht aan scholen, beleidsmakers, politici en het grote publiek. De sectie organiseert regelmatig themabijeenkomsten.

 

Voorzitter:
Rinke Wijngaarden
Vrije Universiteit
Faculteit der Exacte Wetenschappen, Fotoconversie Materialen
De Boelelaan 1081-1087
1081 HV Amsterdam