Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

De bullet cluster

Bullet Cluster. Indicatie voor donkere materie. Het hete röntgengas is in het rood afgebeeld, gemeten met een telescoop. Daarbuiten is de donkere materie (blauw).

IJsmanen

De vier ijsmanen van Jupiter, Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Het is zo goed als zeker dat onder het oppervlakteijs van deze manen zich gelaagde oceanen van water of koolwaterstoffen bevinden van tientallen kilometer dikte.

Fibers en scintillator

Als een geladen deeltje door een scintillaor gaat, geeft het blauw licht. Golflengteverschuivende fibers verschuiven de frequentie van blauw naar groen licht en brengen het naar buiten zodat het gedetecteerd kan worden. Te zien is een stapel detectoren. Foto: Anne en Charles Timmermans, Radboud Universiteit Nijmegen.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Vorige Volgende

Sectie Energie en Klimaat

Klimaatsymposium NNV op 29 oktober 2015 op het KNMI.

De NNV organiseert op donderdag 29 oktober 2015 een symposium over energie en klimaat bij het KNMI. In het NTvN van augustus 2015 werd het symposium aangekondigd, het artikel is hier in te zien. Het symposium wordt door het NNV-bestuur in samenwerking met de sectie Energie en Klimaat van de NNV georganiseerd.

Het bestuur van de NNV wil de leden van de NNV raadplegen over een gezamenlijk standpunt met betrekking tot de energie- en klimaatproblematiek, dat naar buiten gebracht kan worden. Hiertoe wordt eerst dit symposium gehouden en vervolgens vindt een brede ledenraadpleging plaats.

Het eerste doel van het symposium is om de fysische gemeenschap op de hoogte te brengen van de fysisch-inhoudelijke aspecten van het werk van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Drie sessies van het symposium zullen ingaan op de rapporten van de drie werkgroepen van het IPCC.

Het tweede doel van het symposium is om te verkennen of er onder de leden voldoende draagvlak is voor een officieel NNV-standpunt met betrekking tot energie en klimaat. Een aantal stellingen is hiertoe geformuleerd, zie ook het artikel in het NTvN. NNV-leden kunnen voor 10 oktober 2015 aanvullingen en verbeteringen op de stellingen aandragen. Aan de hand van de uitkomsten van de discussiesessies op het symposium worden de stellingen aangescherpt en formuleert het NNV-bestuur een concept NNV-standpunt, dat via elektronische raadpleging aan alle NNV-leden zal worden voorgelegd. Bij voldoende steun van de leden wordt dit het officiële NNV-standpunt, dat door het bestuur zal worden uitgedragen. Het bestuur roept alle leden op aan dit proces deel te nemen.

De NNV heeft diverse uiteenlopende reacties ontvangen. De reacties van NNV-leden zijn in te zien via deze link. Alleen NNV-leden kunnen met hun inlog op dit deel van de website komen. Heeft u moeite met inloggen? Laat het ons weten via bureau@nnv.nl.

Aanmelding voor het symposium op 29 oktober 2015 op het KNMI:

NNV-leden kunnen zich aanmelden voor het symposium op 29 oktober via het inschrijfformulier. Door de aard van het symposium is deelname beperkt tot ca. 100 deelnemers. Het maximum aantal inschrijvingen is inmiddels bereikt, u kunt zich nog opgeven, maar u wordt op een wachtlijst geplaatst. Indien er alsnog plaats voor u vrij komt, zullen wij u dat zo snel mogelijk laten weten.

Datum: 29-10-2015
Start: inloop vanaf 9.30 uur, programma begint om 10.30 uur
Einde: ca. 18.00 uur
Plaats: KNMI, Buys Ballotzaal (Utrechtseweg 297, De Bilt)
Kosten: gratis voor NNV-leden
Programma en sprekers: zie hier.

 

====================================================================

Wilt u lid worden van de sectie Energie en Klimaat en op de hoogte gehouden worden van de activiteiten? Dat kan heel eenvoudig door een mail te sturen aan het NNV-bureau.

De sectie Energie en Klimaat wil alle expertise bundelen die op dit gebied binnen de Nederlandse natuurkunde aanwezig is. Het doel is om daarmee een kundig platform te creëren dat betrouwbare en evenwichtige voorlichting kan geven, zowel intern - binnen de fysische gemeenschap - als extern. Bij dit laatste kan worden gedacht aan scholen, beleidsmakers, politici en het grote publiek. De sectie organiseert regelmatig themabijeenkomsten.

 

Voorzitter:
Rinke Wijngaarden
Vrije Universiteit
Faculteit der Exacte Wetenschappen, Fotoconversie Materialen
De Boelelaan 1081-1087
1081 HV Amsterdam