Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

De Robbert

Dit feestjaar, waarin de Nederlandse Natuurkundige Vereniging 100 jaar bestaat, vraagt om een speciale editie van het NTvN: de Robbert! Zie ntvn.nl voor een gratis pdf.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

100 jaar NNV in 2021

De NNV viert in 2021 haar 100-jarig bestaan!

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

Vorige Volgende

Sectie Energie en Klimaat

Primaire doelstelling van deze sectie is het bundelen van expertise aanwezig in Nederland op het gebied van Energie en Klimaat. Gebruik makend van deze expertise organiseert de sectie regelmatig themabijeenkomsten. Zo organiseert de sectie naast de bekende focussessies op de landelijke FYSICA-conferentie, elke twee jaar een symposium. Als vuistregel ligt bij de helft van de bijeenkomsten het zwaartepunt thematisch bij het “klimaat”, bij de andere helft ligt het zwaartepunt bij “energie”. Het delen van de laatste stand van zaken in zowel wetenschappelijke als technologische zin komt niet alleen tot stand via deze themabijeenkomsten, maar vindt ook plaats door middel van breed toegankelijke artikelen in het NTvN. Tot slot heeft de sectie zich tot doel gesteld publiek buiten de natuurkundige gemeenschap (scholieren, beleidsmakers en politici) te voorzien van recente en betrouwbare informatie.

Symposium 'Op weg naar fossielvrije oplossingen voor energie en transport'.

Op vrijdag 20 september 2019 organiseerde de sectie Energie en Klimaat van de NNV een symposium waarvoor iedere geïnteresseerde van harte was uitgenodigd. De titel van het symposium was: ‘Op weg naar fossielvrije oplossingen voor energie en transport’. Er werd aandacht besteed aan vorderingen op het gebied van transport, logistiek en infrastructuur en opslag van energie in brandstoffen en batterijen.

Het programma bestond uit vier onderdelen:
1)     Fossielvrij transport, sprekers: Anouk van Grinsven en Georg Eitelberg;
2)     Logistiek en regeling van energie-infrastructuur, sprekers: Madeleine Gebiscu en Wouter de Ridder;
3)     Energieopslag in brandstoffen, sprekers: Bernard Dam en Wiebren de Jong;
4)     Energieopslag in batterijen, sprekers: Wim Soppe en Jilles Raadschelders.

Abstracts:

Presentaties:

De locatie was de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek op de Uithof in Utrecht (Heidelberglaan 3, 2584 CS  Utrecht)  

===

Wilt u lid worden van de sectie Energie en Klimaat en op de hoogte gehouden worden van de activiteiten? Dat kan heel eenvoudig door een mail te sturen aan het NNV-bureau.

De sectie Energie en Klimaat wil alle expertise bundelen die op dit gebied binnen de Nederlandse natuurkunde aanwezig is. Het doel is om daarmee een kundig platform te creëren dat betrouwbare en evenwichtige voorlichting kan geven, zowel intern - binnen de fysische gemeenschap - als extern. Bij dit laatste kan worden gedacht aan scholen, beleidsmakers, politici en het grote publiek. De sectie organiseert regelmatig themabijeenkomsten.

Voorzitter:

L.H. (Lodewijk) Arntzen (HHS)