Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

NWO Physics (voorheen Physics@Veldhoven)

Jaarlijks organiseert de NNV een sessie tijdens NWO Physics, de NWO-natuurkundeconferentie voor onderzoekers die in 2023 op 4 en 5 april werd gehouden. 


Op de foto vlnr: Romain Murenzi, Julia Cramer, Monica Morales Masis, Marileen Dogterom, Gijs Leguijt, Johan Klootwijk. 

Op 4 april 2023 organiseerde de NNV de sessie Basic Science for Sustainable Development tijdens de conferentie NWO Physics. Het thema sloot aan bij het International Year of Basic Sciences for Sustainable Development dat de UNESCO heeft uitgeroepen. Vier sprekers belichtten vanuit hun perspectief en onderzoek het thema. Romain Murenzi, fysicus en voormalig minister van wetenschappen in Rwanda, gaf een mooie inleiding met zijn presentatie 'The importance of basic sciences for sustainable development'. Romain Murenzi is de directeur bij TWAS, The World Academy of Sciences – for the advancement of science in developing countries. Daarna vertelde Marileen Dogterom, hoogleraar bionanoscience aan de TU Delft en sinds juni 2022 president van de KNAW, over haar onderzoek: 'The promise of synthetic cells'. Niet alleen over het onderzoek op zich, maar ook over de ethische vragen die bij dergelijk onderzoek opkomen en de mogelijke toekomstige toepassingen. Gijs Leguijt analyseert als promovendus bij SRON satellietdata van CO-uitstoot rond Afrikaanse steden. Hij gaf de presentatie 'Quantification of carbon monoxide emissions from African cities using TROPOMI' waarin hij zijn onderzoek besprak, maar ook aangaf hoe hij tot dit onderzoeksonderwerp gekomen is. Professor Monica Morales Masis (Universiteit Twente) sloot de sessie af. Zij is expert op het gebied van dunne-filmmaterialen. Deze materialen worden toegepast bij energieconversie en bijvoorbeeld in zonnecellen. In haar presentatie 'Advancing Solar Energy Conversion through Materials Science' gaf ze een inkijkje in de mogelijkheden voor de toekomst.

De sessie was zeer goed bezocht en er was een levendige interactie, al met al een zeer geslaagde activiteit. Dank aan de organisatoren van de sessie Julia Cramer en Johan Klootwijk, beiden NNV-bestuursleden.