Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Physics@Veldhoven

Jaarlijks organiseert de NNV een sessie tijdens Physics@Veldhoven, de NWO-natuurkundeconferentie voor onderzoekers die in 2022 op 25 en 26 januari werd gehouden. In 2022 was de NNV-sessie getiteld "Physics in the Netherlands". 

De interactieve sessie vond plaats op 25 januari in de middag. Vier sprekers gingen in op diverse aspecten van natuurkunde in Nederland: een historisch beeld, wat kunnen we leren van samenwerkingsverbanden, wat komt er kijken bij het opstarten van een nieuwe natuurkundefaculteit en wat kunnen we leren van nieuwe professionals in het natuurkundeveld?

Jeroen van Dongen (UvA) plaatste een en ander in een historisch perspectief met zijn presentatie ‘A hundred years of Dutch physics and a thousand years of scholarschip: what can we learn from the past?’. Christa Hooijer (TNO en NNV) sprak over wetenschap dat in teamverband wordt gedaan en dan met name in geïnstitutionaliseerde samenwerkingsverbanden. Nederland kent enkele vooraanstaande instituten die juist door deze samenwerking baanbrekend onderzoek kunnen doen. Jennifer Herek (UT) ging in op de veelzijdigheid van het Nederlandse natuurkundige veld, velen uit het veld zijn niet opgegroeid in Nederland. Sommigen zijn zelfs geen fysicus qua opleiding. Haar presentatie was getiteld ‘ How to thrive in the Dutch physics landscape when you’re not Dutch: recognizing and rewarding diversity’. Tot slot kwam Stefan Hild (UM) aan het woord. Universiteit Maastricht is kort geleden gestart met een nieuw vakgebied: natuurkunde. Stefan Hild besprak de recente ervaringen die zijn opgedaan bij het uitbreiden van Universiteit Maastricht met deze nieuwe loot aan de boom.