Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Waanzinnige zintuigen

Bestel deze waanzinnig mooie en leerzame poster over de bijzondere zintuigen van dieren! Voor in het klaslokaal of gewoon thuis. De poster laat zien hoe hommels het elektrische veld van bloemen kunnen waarnemen, wat ze helpt bij het herkennen van bloemen. Dolfijnen kunnen voorwerpen die ze voor het eerst tegenkomen via echolocatie later op een televisiescherm herkennen. En zo zijn er veel meer voorbeelden. De poster is in A1- en A2-formaat te bestellen door een mail te sturen naar bureau@nnv.nl. U betaalt alleen de verzendkosten.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Lidmaatschap

Individuen

U bent van harte welkom als nieuw NNV-lid. De hoogte van de contributie is afhankelijk van uw leeftijd, de peildatum hiervoor is 31 december van het voorgaande jaar. 

Lees verder

Bedrijven

Voor bedrijven is er het NNV-bedrijfslidmaatschap. Het bedrijfslidmaatschap is maatwerk. Indien u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met de directeur van de vereniging, Gertie Schouten.

Contact

Scholen

Scholen kunnen zich aanmelden voor het schoollidmaatschap van de NNV voor 199,00 euro per jaar (incl. 9% BTW). Scholen ontvangen maandelijks 3 exemplaren van het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde. Docenten van de betreffende school hebben recht op korting voor ons jaarlijkse natuurkunde evenement FYSICA. Van harte welkom!

Schoollidmaatschappen gelden per kalenderjaar, zonder tegenbericht wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Opzeggingen van het schoollidmaatschap voor het komend kalenderjaar dienen voor 1 december van het lopende jaar binnen te zijn bij het NNV-bureau. Mail voor meer informatie over het schoollidmaatschap naar het NNV-bureau.

Nu aanmelden

NNV steunlidmaatschap

Het is mogelijk om NNV-steunlid te worden voor 35,25 euro per jaar. Steunleden ontvangen geen NTvN, maar hebben recht op ledenkorting voor bijvoorbeeld FYSICA en hebben toegang tot de NNV-site met de digitale versie van het NTvN en de ledendatabase.

Nu aanmelden 

Abonnementen

Voor organisaties, zoals boekhandels, is het mogelijk om een abonnement te nemen op het NTvN. Een abonnement is meestal iets duurder dan een lidmaatschap. Voor het afsluiten van een abonnement neem a.u.b. contact op met het bureau.

Lees verder