Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

NNV-reizen / Quarktravel

Onder de naam NNV-reizen/Quarktravel organiseert de NNV jaarlijks voor leerlingen en docenten uit het voortgezet onderwijs studiereizen naar onderzoeksinstituten in Genève, Berlijn, Grenoble, Aken, Hamburg en La Palma. Denk hierbij aan CERN, ESA, DESY, ILL etc., stuk voor stuk heel interessante bestemmingen.

Ieder jaar reizen meer dan 600 natuurkundeleerlingen, uit 5- en 6 vwo-klassen van meer dan 30 verschillende scholen, samen met ruim 60 docenten naar een topinstituut in Europa. Oorspronkelijk voortgekomen uit het Project Moderne Natuurkunde, vinden deze reizen al weer jaren plaats als activiteit van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging, met veel dank aan de NWO, die de reizen financieel ondersteunt. Meer over de reizen valt te lezen in het boekje QUARKS EN QUANTA, een uitgave van het Europees Platform, en geschreven door Johan de Jong, voormalig lid van de organiserende reiscommissie.

Als voorbereiding wordt een bezoek gebracht aan enkele Nederlandse universiteiten of onderzoeksinstituten. Dank aan het Nikhef, en de natuurkunde-afdelingen van de universiteiten van Groningen, Leiden, Nijmegen en Twente, voor het organiseren van deze “instituutsdagen”.

Speciaal voor de extra gemotiveerde leerlingen is er sinds een aantal jaar een profielwerkstukreis naar CERN. Deze reis vindt plaats in oktober en vormt de basis voor een profielwerkstuk dat gaat over een aan CERN gerelateerd onderwerp. Ook over deze reis is meer informatie te vinden op de site van Quarktravel.

Voor meer info en registratie lees verder

De reiscommissie van de NNV: 

  • Noortje de Graaf
  • Peter Koopmans
  • Paul Neuraij
  • Jan van Riswick
  • Aartje Schulte
  • Marcel Vlastuin
  • Bert te Winkel