Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

De bullet cluster

Bullet Cluster. Indicatie voor donkere materie. Het hete röntgengas is in het rood afgebeeld, gemeten met een telescoop. Daarbuiten is de donkere materie (blauw).

IJsmanen

De vier ijsmanen van Jupiter, Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Het is zo goed als zeker dat onder het oppervlakteijs van deze manen zich gelaagde oceanen van water of koolwaterstoffen bevinden van tientallen kilometer dikte.

Fibers en scintillator

Als een geladen deeltje door een scintillaor gaat, geeft het blauw licht. Golflengteverschuivende fibers verschuiven de frequentie van blauw naar groen licht en brengen het naar buiten zodat het gedetecteerd kan worden. Te zien is een stapel detectoren. Foto: Anne en Charles Timmermans, Radboud Universiteit Nijmegen.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Vorige Volgende

NNV-reizen / Quarktravel

Onder de naam NNV-reizen/Quarktravel zijn ook dit jaar weer reizen mogelijk naar Genève, Berlijn, Grenoble, Aken, Hamburg en La Palma. Het reisseizoen voor het schooljaar 2014-2015 is alweer in volle gang. 

In schooljaar 2013-2014 zijn bijna 500 natuurkundeleerlingen, uit de 5- en 6VWO klassen van meer dan 30 verschillende scholen, samen met ruim 50 docenten mee op studiereis geweest, als deelnemers in 1 van de 13 excursies naar topinstituten in Europa. Oorspronkelijk voortgekomen uit het Project Moderne Natuurkunde, vinden deze reizen al weer jaren plaats als activiteit van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging, met veel dank aan de stichting FOM, die de reizen financieel ondersteunt. Meer over de reizen valt te lezen in het boekje QUARKS EN QUANTA, een uitgave van het Europees Platform, en geschreven door Johan de Jong, voormalig lid van de organiserende reiscommissie.

Als voorbereiding werden bovendien bezoeken gebracht aan enkele Nederlandse universiteiten of onderzoeksinstituten. Dank aan het Nikhef, en de natuurkunde-afdelingen van de universiteiten van Groningen, Leiden, Nijmegen en Twente, voor het organiseren van deze “instituutsdagen”.

Dit jaar waren er excursies naar CERN (Genève), ILL/ESRF (Grenoble), COSY/JARA (Jülich, bij Aken), DESY (Hamburg), diverse instituten in Berlijn en de Europese sterrenwacht op La Palma. Het waren als vanouds inspirerende reizen.

Voor meer info en registratie lees verder

De reiscommissie van de NNV: 

  • A. de Boer
  • N. de Graaf
  • P. Koopmans
  • P. Neuraij
  • J. van Riswick
  • M. Vlastuin
  • B. te Winkel