Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

De bullet cluster

Bullet Cluster. Indicatie voor donkere materie. Het hete röntgengas is in het rood afgebeeld, gemeten met een telescoop. Daarbuiten is de donkere materie (blauw).

IJsmanen

De vier ijsmanen van Jupiter, Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Het is zo goed als zeker dat onder het oppervlakteijs van deze manen zich gelaagde oceanen van water of koolwaterstoffen bevinden van tientallen kilometer dikte.

Fibers en scintillator

Als een geladen deeltje door een scintillaor gaat, geeft het blauw licht. Golflengteverschuivende fibers verschuiven de frequentie van blauw naar groen licht en brengen het naar buiten zodat het gedetecteerd kan worden. Te zien is een stapel detectoren. Foto: Anne en Charles Timmermans, Radboud Universiteit Nijmegen.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Vorige Volgende

NNV-reizen / Quarktravel

Onder de naam NNV-reizen/Quarktravel organiseert de NNV jaarlijks voor leerlingen en docenten uit het voortgezet onderwijs studiereizen naar onderzoeksinstituten in Genève, Berlijn, Grenoble, Aken, Hamburg en La Palma. Denk hierbij aan CERN, ESA, DESY, ILL etc., stuk voor stuk heel interessante bestemmingen.

Ieder jaar reizen ca. 550 natuurkundeleerlingen, uit 5- en 6 vwo-klassen van meer dan 30 verschillende scholen, samen met ruim 60 docenten naar een topinstituut in Europa. Oorspronkelijk voortgekomen uit het Project Moderne Natuurkunde, vinden deze reizen al weer jaren plaats als activiteit van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging, met veel dank aan de stichting FOM, die de reizen financieel ondersteunt. Meer over de reizen valt te lezen in het boekje QUARKS EN QUANTA, een uitgave van het Europees Platform, en geschreven door Johan de Jong, voormalig lid van de organiserende reiscommissie.

Als voorbereiding wordt een bezoek gebracht aan enkele Nederlandse universiteiten of onderzoeksinstituten. Dank aan het Nikhef, en de natuurkunde-afdelingen van de universiteiten van Groningen, Leiden, Nijmegen en Twente, voor het organiseren van deze “instituutsdagen”.

Speciaal voor de extra gemotiveerde leerlingen is er sinds een aantal jaar een profielwerkstukreis naar CERN. Deze reis vindt plaats in oktober en vormt de basis voor een profielwerkstuk dat gaat over een aan CERN gerelateerd onderwerp. Ook over deze reis is meer informatie te vinden op de site van Quarktravel.

Voor meer info en registratie lees verder

De reiscommissie van de NNV: 

  • A. de Boer
  • N. de Graaf
  • P. Koopmans
  • P. Neuraij
  • J. van Riswick
  • M. Vlastuin
  • B. te Winkel