Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

De bullet cluster

Bullet Cluster. Indicatie voor donkere materie. Het hete röntgengas is in het rood afgebeeld, gemeten met een telescoop. Daarbuiten is de donkere materie (blauw).

IJsmanen

De vier ijsmanen van Jupiter, Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Het is zo goed als zeker dat onder het oppervlakteijs van deze manen zich gelaagde oceanen van water of koolwaterstoffen bevinden van tientallen kilometer dikte.

Fibers en scintillator

Als een geladen deeltje door een scintillaor gaat, geeft het blauw licht. Golflengteverschuivende fibers verschuiven de frequentie van blauw naar groen licht en brengen het naar buiten zodat het gedetecteerd kan worden. Te zien is een stapel detectoren. Foto: Anne en Charles Timmermans, Radboud Universiteit Nijmegen.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Vorige Volgende

Bijzondere leden

Ereleden

De vereniging kent de volgende ereleden:

 • Dr. W.J. Beekman (1893-1976)
 • Dr. C.J. Brester (?-1982)
 • Prof.dr. J.M. Burgers (1895-1981)
 • Prof.dr. H.B.G. Casimir (1909–2000)
 • Prof.dr. R. Dijkgraaf (1960)
 • Prof.dr.ir. M.J. Druyvesteyn (1901–1995)
 • Prof.dr. A.D. Fokker (1887-1972)
 • Drs. L. Hobma (?-1988)
 • Prof.dr. G. Holst (1886-1968)
 • Prof.dr. G. 't Hooft (1946)
 • Dr.ir. S. van der Meer (1925–2011)
 • Drs. J.W. Miltenburg (1920–2006)
 • Prof.dr. M.J.G. Veltman (1931)
 • Prof.dr. C. Zwikker (1900-1985)

Leden van Verdienste

Het Algemeen Bestuur benoemt Leden van Verdienste. Tot nu toe heeft het bestuur de volgende Leden van Verdienste benoemd:

 • prof.dr.ir. H.E.A. van den Akker
 • ir. C. de Beurs
 • mw. drs. C. Biemans
 • mw. dr. M. Blaauboer
 • dr.ir. L.J. Bour
 • prof.dr. P.J. Brussaard
 • prof.dr.ir. W.F. Druyvesteyn
 • mw. prof.dr. U.M. Ebert
 • prof.dr. H.M.C. Eijkelhof
 • prof.dr. A.C.D. van Enter
 • dr. F.J.A.M. Greidanus
 • dr. E.J.J. Groenen
 • dr. J.A.M.M. van Haaren
 • prof.dr. F.H.P.M. Habraken
 • drs. J. Heijn
 • prof.dr. L.J.F. Hermans
 • prof.dr. E.P.J. van den Heuvel
 • prof.ir. C.J. Hoogendoorn
 • prof.dr. W. Hoogland
 • prof.dr. V. Icke
 • prof.dr. S.J. de Jong
 • drs. H. Jordens
 • prof.dr. N. Kalantar-Nayestanaki
 • prof.dr. A.W. Kleyn
 • dr.ir. J. Konijn
 • prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen
 • prof.dr. L. Kuipers
 • prof.dr.ir. C.T.A.M. de Laat
 • dr. H.N. de Lang
 • prof.dr. K.A.H. van Leeuwen
 • prof.dr. D. Lenstra
 • dr. E.W.A. Lingeman
 • prof.dr. H. Löhner
 • prof.dr. N.J. Lopes Cardozo
 • dr. W.L. Meerts
 • prof.dr. G. van Middelkoop
 • prof.dr. R. Morgenstern
 • prof.dr. P.J.G. Mulders
 • dr. D. van Oosten
 • prof.dr.ir. S. Radelaar
 • mw. prof.dr. P. Rudolf
 • prof.dr. G. van der Steenhoven 
 • dr. H.C. Stempels
 • prof.dr. B.J. Thijsse
 • prof.dr.ir. F. Tuinstra
 • prof.dr. M.J.A. de Voigt
 • dr.ir. M.J. Vollebregt
 • prof.dr. A.T.A.M. de Waele
 • prof.dr. Ch. G. van Weert
 • dr. R.J. Wijngaarden
 • prof.dr. W. J. van der Zande