Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

De Robbert

Dit feestjaar, waarin de Nederlandse Natuurkundige Vereniging 100 jaar bestaat, vraagt om een speciale editie van het NTvN: de Robbert! Zie ntvn.nl voor een gratis pdf.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

100 jaar NNV in 2021

De NNV viert in 2021 haar 100-jarig bestaan!

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

Vorige Volgende

Wat doet de NNV

FYSICA

FYSICA is the annual English-language physics conference of the Netherlands' Physical Society (NNV). Each year the NNV organises FYSICA in cooperation with a Dutch university, in 2018 with Utrecht University. For more information visit the conference website fysica.nl (in English).
De NNV organiseert ieder jaar in samenwerking met een universiteit de FYSICA-conferentie. De volgende editie is op vrijdag 13 april 2018 in Utrecht. Zie fysica.nl voor meer informatie.

FYSICA is the annual English-language physics conference of the Netherlands' Physical Society (NNV).

De NNV organiseert ieder jaar in samenwerking met een universiteit de FYSICA-conferentie. 

More / Lees verder 

Publicaties

De NNV verzorgt meerdere publicaties.

Lees verder 

NTvN-prijsvraag

De NTvN-prijsvraag is voor promovendi en pas-gepromoveerden. 

Lees verder 

Onderwijs

De NNV ontplooit meerdere 'onderwijsactiviteiten'.

Lees verder 

Natuurkundedocent van het Jaar

De NNV organiseert sinds 2004 de verkiezing van de Natuurkundedocent van het Jaar.

Lees verder 

Quarktravel reizen

Onder de naam NNV-reizen/Quarktravel organiseert de NNV jaarlijks studiereizen voor leerlingen en docenten uit het voortgezet onderwijs.

Lees verder 

Natuurkunde.nl

Artikelen, opgaven en uitleg gericht op leerlingen en docenten van het voortgezet onderwijs.

Lees verder 

Studieverenigingen

De NNV hanteert een vaste subsidieregeling voor de ondersteuning van symposia en studiereizen van studieverenigingen. 

Lees verder 

Physicaprijs

De Physicaprijs wordt uitgereikt door de Stichitng Physica. Kandidaten worden voorgedragen door de NNV.

Lees verder 

NNV-Diversiteitsprijs

In 2018 heeft de NNV de NNV-Diversiteitsprijs ingesteld, om zo een bijdrage te leveren aan het bevorderen van diversiteit en gendergelijkheid in de natuur- of sterrenkundige onderzoeksinstituten en afdelingen in Nederland.  

Lees verder 

Dutchphysics.org

Tijdens FYSICA 2019 is de website www.dutchphysics.org gelanceerd. De site geeft een overzicht van waar in Nederland welk natuurkundig onderzoek wordt gedaan. De website is ontwikkeld als een gezamenlijk project van het Platform Academische Natuurkunde en de NNV. 

More / Lees verder 

NNV hbo Jong Talent Prijs

De ‘NNV hbo Jong Talentprijs’ is in 2018 voor het eerst uitgereikt. De prijs is bedoeld voor uitblinkers in de laatste fase van de opleiding. Met de prijs wil de NNV jonge talenten van de hbo-opleiding Technische Natuurkunde in het zonnetje zetten. 

More / Lees verder 

SPIN Bachelorproject-wedstrijd

Jaarlijks organiseert vereniging Studenten Physica in Nederland de SPIN Bachelorproject-wedstrijd, waarvoor de NNV het prijzengeld van 500 euro beschikbaar stelt. 

More / Lees verder 

Physics@Veldhoven

Jaarlijks organiseert de NNV een sessie tijdens Physics@Veldhoven, de NWO-natuurkundeconferentie voor onderzoekers. 

More / Lees verder