Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Wat doet de NNV

FYSICA

FYSICA is the annual English-language physics conference of the Netherlands' Physical Society (NNV). Each year the NNV organises FYSICA in cooperation with a Dutch university, in 2018 with Utrecht University. For more information visit the conference website fysica.nl (in English).
De NNV organiseert ieder jaar in samenwerking met een universiteit de FYSICA-conferentie. De volgende editie is op vrijdag 13 april 2018 in Utrecht. Zie fysica.nl voor meer informatie.

FYSICA is the annual English-language physics conference of the Netherlands' Physical Society (NNV).

De NNV organiseert ieder jaar in samenwerking met een universiteit de FYSICA-conferentie. 

More / Lees verder 

Publicaties

De NNV verzorgt meerdere publicaties.

Lees verder 

Digitale nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrieven die de NNV verstuurt.

Lees verder 

Prijzen en wedstrijden

Middels diverse prijzen en wedstrijden wil de NNV fysici in het zonnetje zetten. 

Lees verder 

Quarktravel

Onder de naam NNV-reizen/Quarktravel organiseert de NNV jaarlijks studiereizen voor leerlingen en docenten uit het voortgezet onderwijs.

Lees verder 

Natuurkunde.nl

Artikelen, opgaven en uitleg gericht op leerlingen en docenten van het voortgezet onderwijs.

Lees verder 

Dutchphysics.org

Tijdens FYSICA 2019 is de website www.dutchphysics.org gelanceerd. De site geeft een overzicht van waar in Nederland welk natuurkundig onderzoek wordt gedaan. De website is ontwikkeld als een gezamenlijk project van het Platform Academische Natuurkunde, NWO en de NNV. 

More/Lees verder 

Online evenementen

De online evenementen van de NNV zijn terug te zien.

Lees verder 

Studieverenigingen

De NNV hanteert een vaste subsidieregeling voor de ondersteuning van symposia en studiereizen van studieverenigingen. 

Lees verder 

Landelijke practicumdag

De landelijke practicumdag die de NNV organiseert, is een waardevolle activiteit waar informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen practicummedewerkers van universiteiten en hbo's.

Lees verder 

Physics@Veldhoven

Jaarlijks organiseert de NNV een sessie tijdens Physics@Veldhoven, de NWO-natuurkundeconferentie voor onderzoekers. 

Lees verder 

Deelname ICWIP

Iedere editie neemt de NNV deel aan de International Conference on Women in Physics. Deze vindt eens per drie jaar plaats. 

Lees verder