Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

De Robbert

Dit feestjaar, waarin de Nederlandse Natuurkundige Vereniging 100 jaar bestaat, vraagt om een speciale editie van het NTvN: de Robbert! Zie ntvn.nl voor een gratis pdf.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

100 jaar NNV in 2021

De NNV viert in 2021 haar 100-jarig bestaan!

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

Vorige Volgende

Sectie Subatomaire Fysica

De voornaamste activiteit van de sectie subatomaire fysica bestaat uit de organisatie van de jaarlijkse najaarsvergadering. Deze wordt traditioneel in De Werelt in Lunteren georganiseerd op de eerste vrijdag van november. Op deze dag komen zo’n 120 subatomaire fysici uit het land bijeen. Naast drie plenaire lezingen worden er parallelsessies gehouden waarin vooral promovendi en postdocs het woord nemen om hun werk te presenteren. Aan het einde van de dag, na het diner, is er een avondlezing waarvoor we de ruimte geven aan een onderwerp dat wat verder van ons dagelijkse werk verwijderd is.

Wilt u lid worden van de sectie Subatomaire Fysica en op de hoogte worden gehouden van de activiteiten? Dat kan heel eenvoudig door een mail te sturen aan het NNV-bureau.

De sectie Subatomaire Fysica is in 2008 ontstaan na een fusie van de secties Kernfysica en Hoge-Energiefysica.

Voorzitter Dr. Hella Snoek (Nikhef en UvA)
Nikhef
Postbus 41882
1009 DB  Amsterdam

Penningmeester: Dr. Julia Even (RUG)
Van Swinderen Institute
Nijenborgh 4
9747 AG Groningen

Secretaris: Dr. ir. Marco van Leeuwen (Nikhef en UU)
Nikhef
Postbus 41882
1009 DB  Amsterdam

Bestuursleden: Dr. Dorothea Samtleben (UL, Nikhef), Gideon Koekoek (UM), Mengqing Wu (RU), Frank Filthaut (RU en Nikhef)