Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Sectie Subatomaire en Astrodeeltjesfysica (SAF)

De voornaamste activiteit van de sectie subatomaire en astrodeeltjesfysica bestaat uit de organisatie van de jaarlijkse najaarsvergadering. Deze wordt traditioneel in De Werelt in Lunteren georganiseerd op de eerste vrijdag van november. Op deze dag komen zo’n 120 subatomaire fysici uit het land bijeen. Naast drie plenaire lezingen worden er parallelsessies gehouden waarin vooral promovendi en postdocs het woord nemen om hun werk te presenteren. Aan het einde van de dag, na het diner, is er een avondlezing waarvoor we de ruimte geven aan een onderwerp dat wat verder van ons dagelijkse werk verwijderd is.

Wilt u lid worden van de sectie Subatomaire Fysica en op de hoogte worden gehouden van de activiteiten? Dat kan heel eenvoudig door een mail te sturen aan het NNV-bureau.

Voorzitter Dr. Hella Snoek (Nikhef en UvA)

Nikhef
Postbus 41882
1009 DB  Amsterdam

Penningmeester: Dr. Julia Even (RUG)
Van Swinderen Institute
Nijenborgh 4
9747 AG Groningen

Secretaris: Dr. Panos Christakoglou (Nikhef en UU)
Nikhef
Postbus 41882
1009 DB  Amsterdam

Bestuursleden: Gideon Koekoek (UM), Jaco ter Hoeve (Nikhef), Mengqing Wu (RU)