Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

De Robbert

Dit feestjaar, waarin de Nederlandse Natuurkundige Vereniging 100 jaar bestaat, vraagt om een speciale editie van het NTvN: de Robbert! Zie ntvn.nl voor een gratis pdf.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

100 jaar NNV in 2021

De NNV viert in 2021 haar 100-jarig bestaan!

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

Vorige Volgende

Landelijke Natuurkundepracticumdag

Online expertisebijeenkomst op 10 juni 2021

Afgelopen jaar is door iedereen gewerkt aan oplossingen om de practicumvakken -ondanks de coronabeperkingen- door te laten gaan. Er is veel ervaring opgedaan met diverse middelen en werkwijzen. Een mooie aanleiding om een online expertisebijeenkomst te organiseren, waarin ieder vertelt over oplossingen en valkuilen, zodat deze ervaringen mee kunnen worden genomen in het nieuwe collegejaar.

  • Datum: donderdag 10 juni 2021
  • Tijd: 15.30-17.30 uur
  • In Zoom
  • Kosten: gratis

Programma:
De bijeenkomst bestaat uit twee rondes, waarbij er steeds twee special interest groups (SIG) zijn. Er zijn geen sprekers of workshops, de inhoudelijke bijdragen worden geleverd door de deelnemers. Het is nadrukkelijk de bedoeling om van elkaar te leren. 

Ronde 1:

  • SIG 1A: eerstejaarspracticum
  • SIG 1B: practicum voor gevorderden (advanced labs)

Ronde 2:

  • SIG 2A: elektronica
  • SIG 2B: open onderzoek

Aanmelden:
Aanmelden voor de expertisebijeenkomst op 10 juni kan door een e-mail te sturen aan bureau@nnv.nl. Vermeld in de mail aub of en in welke SIG u een inbreng wilt leveren. Denk daarbij aan het delen van de hoogtepunten, problemen die ontstonden en de gevonden oplossingen; ook te vermijden valkuilen en eventuele vragen die u nog heeft over oplossingen voor volgen jaar zijn welkom.

 

==

Nieuwsbrief Natuurkundepractica

De nieuwsbrief over Natuurkundepracticum in het wo en hbo verschijnt ca. 2 maal per jaar.
Klik hier voor de 1e editie (maart 2020). 
Nummer 2 is verschenen in september 2020.
Nummer 3 verscheen mei 2021.

 

==

De traditie om een Landelijke Natuurkundepracticumdag te organiseren wordt weer opgepakt: op vrijdag 24 januari 2020 was de Landelijke Natuurkundepracticumdag in Amsterdam. Het was een zeer succesvolle dag met een hoge opkomst en veel uitwisseling van informatie tussen de diverse deelnemers. De behoefte om een volgende editie te houden werd breed gevoeld, in 2021 zal de Landelijke Natuurkundepracticumdag in Delft worden georganiseerd. Nadere informatie volgt via deze pagina. 

Betrokkenen bij natuurkundepractica op de universiteiten en hbo's waren van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag die aan de UvA op Amsterdam Science Park werd georganiseerd. Ook Belgische collega's waren aanwezig. De organisatie was in 2020 in handen van Gerrit Kuik en Jaap Buning van de sectie natuurkundepractica en didactiek van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. 

De aanmelding voor 24 januari 2020 is gesloten. De deelnamekosten bedragen 30 euro p.p.

Een belangrijk doel van de dag is van elkaar leren en good practices uit te wisselen. Het programma (zie onder) is daarop afgestemd.

Verder denken we dat er behoefte bestaat om inzicht te hebben in hoe op dit moment de natuurkundepractica zijn opgezet en passen in het curriculum van de verschillende opleidingen. In Amsterdam organiseert men bijvoorbeeld ook natuurkundepractica voor Medische Natuurwetenschappen en Science Business and Innovation. Wij vragen daarom of iedere instelling een overzicht van de natuurkundepractica (omvang, aard, voor hoeveel studenten, hoe begeleid) ons wil toesturen. Wij verzamelen dat in een overzichtelijk document en delen dat op 24 januari uit. 

Programma

09:30 u         Inschrijving en ontvangst met koffie
10:00 u         Opening
10:10 u         Presentatie: Voorbereid op onderzoek
                      Dr. Hedde van Hoorn, De Haagse Hogeschool - presentatieslides
10:35 u         Presentatie: Physics Project Practical for first year’s students
                      Dr. Robert Klein-Douwel and Dr. Aleksandra Biegun, Rijksuniversiteit Groningen - presentatieslides
11:00 u         Koffie/thee pauze

11:15 u         Presentatie: LabVIEW in het tweede jaar Ba Fysica aan de Universiteit Antwerpen
                      Prof.Dr. Nick Schryvers, Universiteit Antwerpen - presentatieslides
11:40 u         Presentatie: Flipping science lab courses with portable sensors
                      Dr. Forrest Bradbury, Amsterdam University College - presentatieslides
12:00 u         Presentatie: Vernieuwde opzet Ba practica
                      Dr. Paul Logman, Universiteit Leiden - presentatieslides
12:20            Lunch

13:30 u         Workshop ronde 1
14:10 u         Workshop ronde 2

Keuzeworkshops in ronde 1 en 2:

14:50 u         Koffie/thee pauze
15:15 u         Rondleidingen, met keuze uit sterrenkundepractica, researchpractica in onderzoeksgroepen en de eerstejaarsnatuurkundeprojecten
16:15 u         Afsluiting
16:30 u         Borrel

Overzicht practica universiteiten België en Nederland.

Verslag Landelijke Natuurkundepracticumdag 2020