Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Waanzinnige zintuigen

Bestel deze waanzinnig mooie en leerzame poster over de bijzondere zintuigen van dieren! Voor in het klaslokaal of gewoon thuis. De poster laat zien hoe hommels het elektrische veld van bloemen kunnen waarnemen, wat ze helpt bij het herkennen van bloemen. Dolfijnen kunnen voorwerpen die ze voor het eerst tegenkomen via echolocatie later op een televisiescherm herkennen. En zo zijn er veel meer voorbeelden. De poster is in A1- en A2-formaat te bestellen door een mail te sturen naar bureau@nnv.nl. U betaalt alleen de verzendkosten.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Landelijke Natuurkundepracticumdag

Landelijke natuurkundepracticumdag op vrijdag 2 februari 2024 in Utrecht

Sinds 2019 is de traditie van een jaarlijkse bijeenkomst voor practicumdocenten en -betrokkenen weer opgepakt. Op vrijdag 2 februari 2024 (09:45 – 16.30 met aansluitend borrel, inloop vanaf 9.15) vindt de eerstvolgende Landelijke Practicumdag plaats aan de Universiteit Utrecht. Het programma is hier te downloaden.

Op deze dag wordt bijzondere aandacht gegeven aan de rol van assistenten (TA’s) en technici in het practicum. Een belangrijk doel van de dag is van elkaar leren en good practices uitwisselen. Voor het programma is daarom een call for proposals. Heeft u een goed idee voor een workshop of presentatie? Stuur dan uiterlijk vrijdag 5 januari 2024 een samenvatting van dit idee naar het NNV-bureau (bureau@nnv.nl).

Enkele suggesties voor interessante onderwerpen: hoe worden assistenten voorbereid op hun taken? Worden zij betrokken bij de beoordeling en hoe wordt de kwaliteit van hun werk gemonitord en gegarandeerd? Hebben technici een rol op zaal of interactie met studenten? Hoe vindt experimentontwikkeling plaats? Ook andere bijdragen (de ontwikkeling van een experiment waar u trots op bent, recente ervaringen op het thema ‘toetsing en feedback’ van vorig jaar) zijn van harte welkom.

Aanmelden voor de Landelijke Natuurkundepracticumdag kan door een e-mail te sturen aan het NNV-bureau. De kosten bedragen €40,-. Lunch en borrel zijn inbegrepen.

De organisatie is in handen van Nadine van der Heijden en Peter van Capel, die worden ondersteund door het NNV-bureau.

---

Na de zeer succesvolle Landelijke Natuurkundepracticumdag in Amsterdam in 2020 en een online variant in 2021, was het op 3 februari 2023 de dag voor de volgende Landelijke Natuurkundepracticumdag, deze keer op de TU Delft.

Het programma was veelzijdig en hier te downloaden. Op het programma stonden diverse lezingen, workshops en een rondleiding. De presentaties en toebehoren van de dag zijn hier in te zien.

Voor deze bijeenkomst was gekozen voor het onderwerp “Toetsing en feedback”. Je kunt daarbij denken aan: Hoe toets je onderzoekskwaliteiten? Hoe zorgen we er voor dat leerdoelen en toetsingsmethoden op elkaar zijn afgestemd? Hoe wordt feedback geleverd, door wie en waarop? Hoe komt het eindcijfer van een vak tot stand?

De organisatie was in handen van Freek Pols, die werd ondersteund door het NNV-bureau. Betrokkenen bij natuurkundepractica op de universiteiten en hbo's uit Nederland en België waren van harte uitgenodigd om deel te nemen.

==

Nieuwsbrief Natuurkundepractica

De nieuwsbrief over Natuurkundepracticum in het wo en hbo verschijnt ca. 2 maal per jaar.
Klik hier voor de 1e editie (maart 2020). 
Nummer 2 is verschenen in september 2020.
Nummer 3 verscheen mei 2021.

 

==

Online expertisebijeenkomst op 10 juni 2021

Afgelopen jaar is door iedereen gewerkt aan oplossingen om de practicumvakken -ondanks de coronabeperkingen- door te laten gaan. Er is veel ervaring opgedaan met diverse middelen en werkwijzen. Een mooie aanleiding om een online expertisebijeenkomst te organiseren, waarin ieder vertelt over oplossingen en valkuilen, zodat deze ervaringen mee kunnen worden genomen in het nieuwe collegejaar.

  • Datum: donderdag 10 juni 2021
  • Tijd: 15.30-17.30 uur
  • In Zoom
  • Kosten: gratis

Programma:
De bijeenkomst bestond uit twee rondes, waarbij er steeds twee special interest groups (SIG) waren. Er waren geen sprekers of workshops, de inhoudelijke bijdragen werden geleverd door de deelnemers. Het was nadrukkelijk de bedoeling om van elkaar te leren. 

Ronde 1:

  • SIG 1A: eerstejaarspracticum
  • SIG 1B: practicum voor gevorderden (advanced labs)

Ronde 2:

  • SIG 2A: elektronica
  • SIG 2B: open onderzoek

 

==

De traditie om een Landelijke Natuurkundepracticumdag te organiseren wordt weer opgepakt: op vrijdag 24 januari 2020 was de Landelijke Natuurkundepracticumdag in Amsterdam. Het was een zeer succesvolle dag met een hoge opkomst en veel uitwisseling van informatie tussen de diverse deelnemers. De behoefte om een volgende editie te houden werd breed gevoeld, in 2021 zal de Landelijke Natuurkundepracticumdag in Delft worden georganiseerd. Nadere informatie volgt via deze pagina. 

Betrokkenen bij natuurkundepractica op de universiteiten en hbo's waren van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag die aan de UvA op Amsterdam Science Park werd georganiseerd. Ook Belgische collega's waren aanwezig. De organisatie was in 2020 in handen van Gerrit Kuik en Jaap Buning van de sectie natuurkundepractica en didactiek van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. 

De aanmelding voor 24 januari 2020 is gesloten. De deelnamekosten bedragen 30 euro p.p.

Een belangrijk doel van de dag is van elkaar leren en good practices uit te wisselen. Het programma (zie onder) is daarop afgestemd.

Verder denken we dat er behoefte bestaat om inzicht te hebben in hoe op dit moment de natuurkundepractica zijn opgezet en passen in het curriculum van de verschillende opleidingen. In Amsterdam organiseert men bijvoorbeeld ook natuurkundepractica voor Medische Natuurwetenschappen en Science Business and Innovation. Wij vragen daarom of iedere instelling een overzicht van de natuurkundepractica (omvang, aard, voor hoeveel studenten, hoe begeleid) ons wil toesturen. Wij verzamelen dat in een overzichtelijk document en delen dat op 24 januari uit. 

Programma

09:30 u         Inschrijving en ontvangst met koffie
10:00 u         Opening
10:10 u         Presentatie: Voorbereid op onderzoek
                      Dr. Hedde van Hoorn, De Haagse Hogeschool - presentatieslides
10:35 u         Presentatie: Physics Project Practical for first year’s students
                      Dr. Robert Klein-Douwel and Dr. Aleksandra Biegun, Rijksuniversiteit Groningen - presentatieslides
11:00 u         Koffie/thee pauze

11:15 u         Presentatie: LabVIEW in het tweede jaar Ba Fysica aan de Universiteit Antwerpen
                      Prof.Dr. Nick Schryvers, Universiteit Antwerpen - presentatieslides
11:40 u         Presentatie: Flipping science lab courses with portable sensors
                      Dr. Forrest Bradbury, Amsterdam University College - presentatieslides
12:00 u         Presentatie: Vernieuwde opzet Ba practica
                      Dr. Paul Logman, Universiteit Leiden - presentatieslides
12:20            Lunch

13:30 u         Workshop ronde 1
14:10 u         Workshop ronde 2

Keuzeworkshops in ronde 1 en 2:

14:50 u         Koffie/thee pauze
15:15 u         Rondleidingen, met keuze uit sterrenkundepractica, researchpractica in onderzoeksgroepen en de eerstejaarsnatuurkundeprojecten
16:15 u         Afsluiting
16:30 u         Borrel

Overzicht practica universiteiten België en Nederland.

Verslag Landelijke Natuurkundepracticumdag 2020