Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Scholen

Lidmaatschap scholen

Scholen kunnen zich aanmelden voor het schoollidmaatschap van de NNV voor 210,95 euro per jaar (incl. 9% BTW). Scholen ontvangen maandelijks 3 exemplaren van het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde boordevol interessante informatie over natuurkunde.

Nu aanmelden

Schoollidmaatschappen gelden per kalenderjaar, zonder tegenbericht wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Opzeggingen van het schoollidmaatschap voor het komend kalenderjaar dienen voor 1 december van het lopende jaar binnen te zijn bij het NNV-bureau.