Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Waanzinnige zintuigen

Bestel deze waanzinnig mooie en leerzame poster over de bijzondere zintuigen van dieren! Voor in het klaslokaal of gewoon thuis. De poster laat zien hoe hommels het elektrische veld van bloemen kunnen waarnemen, wat ze helpt bij het herkennen van bloemen. Dolfijnen kunnen voorwerpen die ze voor het eerst tegenkomen via echolocatie later op een televisiescherm herkennen. En zo zijn er veel meer voorbeelden. De poster is in A1- en A2-formaat te bestellen door een mail te sturen naar bureau@nnv.nl. U betaalt alleen de verzendkosten.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Statuten

Statuten

Op 6 juli 2023 is de akte van vernieuwde statuten van de NNV bij de notaris gepasseerd. Door deze statutenwijziging zijn de NNV-statuten gemoderniseerd en voldoen ze aan de huidige wet- en regelgeving. In de nieuwe statuten is de mogelijkheid geschapen om algemene ledenvergadering eventueel online te houden. De statuten zijn hier na te lezen.  

Eerdere statuten kwamen op onderstaande data tot stand: 

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 30 december 1933, No. 126, en 15 augustus 1936, No. 178. Wijzigingen goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 22 juli 1949, No. 130 en 10 juni 1974, No. 51. Wijzigingen vastgesteld in de algemene vergadering van 30 maart 1978 en vastgelegd in een notariële akte op 11 oktober 1978.