Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Statuten

Statuten

Op 6 juli 2023 is de akte van vernieuwde statuten van de NNV bij de notaris gepasseerd. Door deze statutenwijziging zijn de NNV-statuten gemoderniseerd en voldoen ze aan de huidige wet- en regelgeving. In de nieuwe statuten is de mogelijkheid geschapen om algemene ledenvergadering eventueel online te houden. De statuten zijn hier na te lezen.  

Eerdere statuten kwamen op onderstaande data tot stand: 

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 30 december 1933, No. 126, en 15 augustus 1936, No. 178. Wijzigingen goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 22 juli 1949, No. 130 en 10 juni 1974, No. 51. Wijzigingen vastgesteld in de algemene vergadering van 30 maart 1978 en vastgelegd in een notariële akte op 11 oktober 1978.