Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

NNV-Diversiteitsprijs

 

Trots op wat uw instituut doet om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen? Dan is dit de kans om het instituut te nomineren voor de NNV-Diversiteitsprijs 2022. Eens per twee jaar reikt de NNV deze prijs uit om een instituut te eren dat zich sterk inspant voor het diverser maken van het natuur-/sterrenkundeveld. Met het uitreiken van de prijs wil de NNV bijdragen aan het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit in de natuur- of sterrenkundige onderzoeksinstituten en afdelingen in Nederland. De prijs is een eerbetoon en hopelijk wordt het winnende instituut een inspirerend voorbeeld voor andere instituten en/of afdelingen. 

Bij het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit denkt de NNV aan het streven om de samenstelling van de maatschappij te laten weerspiegelen in die van het instituut. Daarnaast biedt het instituut studenten en medewerkers gelijke kansen, ongeacht geslacht, achtergrond, afkomst, overtuigingen of geaardheid. Bij het selecteren van de winnaar stelt de jury zich de volgende vragen:

  • Hoe sterk heeft het instituut zich ingespannen voor diversiteit en inclusiviteit en wat is het bereikte succes?
  • Wat is de uitstraling van het beleid in de natuurkundige/sterrenkundige gemeenschap en in de samenleving als geheel?
  • Hoe is de borging in de toekomst geregeld?

De prijs bestaat uit een plaquette en het recht om het logo van de NNV-Diversiteitsprijs 2022 te voeren.

Download hier het aanmeldformulier om een instituut te nomineren voor de NNV-Diversiteitsprijs 2022. Aanmelden kon tot en met 1 december 2022.
De advertentie over de NNV-Diversiteitsprijs is hier te downloaden.

Eerdere winnaars van de NNV-Diversiteitsprijs zijn:

  • 2020: Faculteit Technische Natuurkunde, Technische Universiteit Eindhoven
  • 2018: Faculteit Science and Engineering, Rijksuniversiteit Groningen

In de tussentijd zijn er ongetwijfeld mooie initiatieven ontplooid bij andere instituten en we zien dan ook zeer uit naar de nominaties. Aarzel dus niet en klim in de pen!

 

 

Faculteit Technische Natuurkunde TU/e NNV-Diversiteitsprijs 2020.

De Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) heeft in 2017 een prijs in het leven geroepen die wordt toegekend aan de natuurkunde-instelling die het succesvolst is in het in de praktijk brengen van een open diversiteitsbeleid. De prijs vormt een eerbetoon en biedt een inspirerend voorbeeld voor andere instituten en/of afdelingen. De NNV-Diversiteitsprijs 2020 is gewonnen door de Faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. De online prijsuitreiking door NNV-voorzitter Diederik Jekel vond plaats op 18 januari 2021 tijdens het digitale alternatief voor het werkgroepleidersdiner op de wetenschappelijke conferentie Physics@Veldhoven. De NNV-Diversiteitsprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt.

Bij de eerste selectie werd vooral gelet op beleid van het natuurkunde-instituut of de faculteit, dat uitstijgt boven het beleid dat door de instelling als geheel is geformuleerd. Ook werd gelet op originele initiatieven en op concrete bewijzen van succes van het beleid. De top drie bestond, naast de uiteindelijke winnaar, uit het NWO-instituut AMOLF en het Anton Pannekoek Instituut voor Astronomie van de Universiteit van Amsterdam (API).

Een delegatie van de jury ging virtueel bij deze instellingen op bezoek en sprak met het management en een delegatie van werknemers en studenten. De jury kon uitgebreide en zeer openhartige gesprekken voeren, waaruit vooral het beeld blijft hangen dat er in recente jaren veel ten goede is veranderd in de drie instellingen. Het API heeft in relatief korte tijd het percentage vrouwen onder de stafleden van praktisch 0% op 35% gebracht. Het API loopt binnen de gemeenschap van sterrenkundigen in Nederland voorop in diversiteitsbeleid. AMOLF heeft in een GenderEqualityPlan de doelen en maatregelen vastgelegd en voert die nu uit. Met name de afdeling van Albert Polman is al zeer succesvol in het aantrekken van vrouwelijke groepsleiders.

Op grond van de beschrijving van het beleid en de recente resultaten die in Eindhoven zijn behaald, en op grond van de gesprekken met een ruime en diverse delegatie van de staf, kwam de jury unaniem tot de conclusie dat de Faculteit Technische Natuurkunde van de TU/e dit jaar de prijs verdient. De faculteit heeft een indrukwekkende cultuuromslag weten te bereiken in een relatieve korte tijd. Het ingevoerde PI-systeem is daarbij instrumenteel en misschien zelfs cruciaal gebleken voor het bereiken van meer diversiteit onder de stafleden, zowel in termen van nationaliteit als gender. Inclusiviteit van de faculteit wordt bevorderd door het on-boarding programma dat nu wordt uitgerold. De omslag naar een meer diverse en inclusieve werkomgeving lijkt breed te worden gedragen door de staf. Het valt bijzonder op dat er veel persoonlijke aandacht uitgaat van de leidinggevenden naar individuele behoeften van recent aangestelde stafleden.

Het is opmerkelijk hoe belangrijk de rol van de studievereniging J.D. van der Waals is. Het is bemoedigend dat de volgende generatie zo gedreven is en ook zo kundig blijkt om een cultuuromslag te bevorderen. Het is eveneens bemoedigend dat de studenten hierin serieus genomen worden door de faculteitsleiding, die hun activiteiten faciliteert. De leiding, staf en studenten zijn trots op het reeds bereikte resultaat, maar erkennen dat het belangrijk is om alert te blijven. Naar de indruk van de jury lijkt de cultuuromslag voldoende gedragen om het doel van ten minste 35% vrouwen onder de staf te bereiken en te behouden.

De NNV feliciteert de winnaar van harte en prijst zich gelukkig met de inzet en kundigheid van de jury in dit proces. De jury bestond uit: Freya Blekman (hoogleraar hoge-energiefysica aan de Vrije Universiteit Brussel), Job de Kleuver (programmamanager internationale zaken en grote faciliteiten, NWO-I), Angela Maas (hoogleraar cardiologie aan de RU), Vinod Subramaniam (hoogleraar biofysica en rector magnificus aan de VU), Els de Wolf (gepensioneerd deeltjesfysicus, Nikhef en UvA) en voorzitter Jan van Ruitenbeek (hoogleraar nanofysica UL).