Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Waanzinnige zintuigen

Bestel deze waanzinnig mooie en leerzame poster over de bijzondere zintuigen van dieren! Voor in het klaslokaal of gewoon thuis. De poster laat zien hoe hommels het elektrische veld van bloemen kunnen waarnemen, wat ze helpt bij het herkennen van bloemen. Dolfijnen kunnen voorwerpen die ze voor het eerst tegenkomen via echolocatie later op een televisiescherm herkennen. En zo zijn er veel meer voorbeelden. De poster is in A1- en A2-formaat te bestellen door een mail te sturen naar bureau@nnv.nl. U betaalt alleen de verzendkosten.

FYSICA 2024

Kom ook naar het jaarlijkse FYSICA Congres, 12 april bij de TU Eindhoven.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

NNV-Diversiteitsprijs

 

AMOLF wint NNV-Diversiteitsprijs 2022

De NNV-Diversiteitsprijs 2022 is gewonnen door AMOLF, het NWO-instituut dat toonaangevend fundamenteel onderzoek doet aan nieuwe molecuul- en materiaalsystemen. De jury was onder de indruk van de inspanningen, de resultaten van het ingezette diversiteits- en inclusiviteitsbeleid en het actief betrekken van de jongere generatie bij de implementatie.

De prijs werd op 3 april 2023 uitgereikt door NNV-voorzitter Christa Hooijer tijdens het werkgroepleidersdiner op de conferentie NWO Physics in Veldhoven. De NNV-Diversiteitsprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt door de Nederlandse Natuurkundige Vereniging aan de natuurkunde-instelling die het succesvolst is in het in de praktijk brengen van beleid voor diversiteit en inclusiviteit. De prijs vormt een eerbetoon en biedt een inspirerend voorbeeld voor andere instituten en/of afdelingen. De jury maakt een eerste selectie op basis van ingediende documenten en vervolgens gaat de jury op bezoek bij de genomineerde instituten om ter plekke in gesprek te gaan met het management en een delegatie van werknemers en studenten.

Foto: Thijs ter Hart

De jury bezocht naast de uiteindelijke winnaar ook TNO High Tech Industry en het Instituut voor Theoretische Fysica (ITF) van de Universiteit Utrecht, die beide ook complimenten verdienen voor hun activiteiten. Het ITF is er in geslaagd om in een korte periode een betere genderbalans te realiseren en was het eerste instituut binnen de UU dat een commissie voor diversiteit/inclusiviteit installeerde. TNO High Tech Industry heeft de implementatie van het beleid om te komen tot een diversere en inclusievere organisatie professioneel opgepakt. Een intern netwerk van D&I-ambassadeurs ondersteunen de invoering van het beleid. De jury oordeelde dat AMOLF het verst gevorderd was qua duurzaamheid van het beleid en dat AMOLF daarom de prijs verdient.

AMOLF was voor de tweede maal genomineerd voor de NNV-Diversiteitsprijs en de jury heeft gezien dat er sinds 2020 een forse vooruitgang is gerealiseerd in de implementatie van maatregelen die in het Gender Equality Plan 2018-2022 staan beschreven. Het instituut heeft voor 2022-2026 een Diversity and Inclusion Plan dat een bredere definitie van diversiteit hanteert. Het plan bevat onder meer expliciete doelen voor het verhogen van het aantal vrouwen op alle niveaus in de organisatie. Daarnaast worden trainingen voor nieuwe werknemers verplicht gesteld evenals de organisatie van activiteiten voor het verhogen van het bewustzijn rond diversiteit. De jury was in het bijzonder onder de indruk van het waarachtige enthousiasme van jongere stafmedewerkers en studenten over de inclusieve werkomgeving. De jury apprecieert de geestdrift en de vastberadenheid van het management om AMOLF tot een divers en inclusief onderzoeksinstituut te ontwikkelen.

De NNV feliciteert AMOLF heel hartelijk en hoopt dat organisaties binnen het natuurkundeveld geïnspireerd worden door de activiteiten die bovengenoemde instituten ontplooien. Daarnaast is een woord van dank aan de jury op zijn plaats, deze bestond uit Sylvia Barlag (gepensioneerd Director Security of Thales, Council Member van de World Athletics), Helma van den Berg (Diversity and Inclusion Officer TNO), Job de Kleuver (programmamanager grote internationale faciliteiten, NWO-I), Leo Wouter (wis- en natuurkundedocent Summa Engineering College, lid van de diversiteitswerkgroep van de NNV), Vinod Subramaniam (voorzitter van het CvB van de UT) en juryvoorzitter Els de Wolf (gepensioneerd (astro)deeltjesfysicus, Nikhef).

De prijs bestaat uit een plaquette en het recht om het logo van de NNV-Diversiteitsprijs te voeren. Een volgende editie van het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde besteedt uitgebreid aandacht aan de winnaar en het gevoerde beleid.

Announcement in English

 

Eerdere winnaars van de NNV-Diversiteitsprijs zijn: