Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

De Robbert

Dit feestjaar, waarin de Nederlandse Natuurkundige Vereniging 100 jaar bestaat, vraagt om een speciale editie van het NTvN: de Robbert! Zie ntvn.nl voor een gratis pdf.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

100 jaar NNV in 2021

De NNV viert in 2021 haar 100-jarig bestaan!

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

Vorige Volgende

NNV-hoogleraren in het kader van het jubileum

In het kader van het 100-jarig bestaan van de NNV worden twee bijzondere leerstoelen wetenschapscommunicatie in het leven geroepen. Zowel de Technische Universiteit Eindhoven als Universiteit Leiden hebben momenteel een vacature voor een bijzonder hoogleraar, beide posities betreffen 0,2 fte. De werving voor de posities is in volle gang, zie hier de advertentie die in het NTvN verscheen. De deadline voor het indienen van sollicitaties is 20 juni  2021.

De advertentie op de site van de UL.

De advertentie op de site van de TU/e.

De NNV vindt goede wetenschapscommunicatie van groot belang. Helder over kunnen brengen wat wetenschap is en wat de resultaten van wetenschap zijn, verdienen de aandacht. Middels deze twee NNV-leerstoelen hoopt de NNV de komende jaren een bijdrage te kunnen leveren aan de communicatie over wetenschap. We zien uit naar de samenwerking met UL en TU/e.