Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

100 jaar NNV in 2021

De NNV viert in 2021 haar 100-jarig bestaan!

Vorige Volgende

NNV-hbo Jong Talentprijs

De ‘NNV hbo Jong Talentprijs’ is in 2018 voor het eerst uitgereikt. De prijs is bedoeld voor uitblinkers in de laatste fase van de opleiding. Met de prijs wil de NNV jonge talenten van de hbo-opleiding Technische Natuurkunde in het zonnetje zetten. Hbo-ers vervullen een belangrijke rol in natuurkundig onderzoek en in het bedrijfsleven. Jaarlijks starten zo’n 300 jongeren de studie technische natuurkunde op één van de drie hbo-instellingen: Saxion, Haagse Hogeschool en Fontys. De drie opleidingen selecteren elk een winnaar. De prijs bestaat voor ieder uit een bedrag van € 500 en een oorkonde.

3 studentes technische natuurkunde winnen ‘NNV hbo Jong Talentprijs 2020’

De Nederlandse Natuurkundige Vereniging heeft drie hbo-studentes technische natuurkunde de ‘NNV hbo Jong Talentprijs 2020’ toegekend. Iris Rommens (Fontys), Esther van de Logt (Saxion) en Sanne Walraven (HHS) vielen in de prijzen.

De NNV reikt jaarlijks een prijs uit voor zeer talentvolle hbo-studenten technische natuurkunde. Op 17 april j.l. werden de drie vrouwen tijdens het (dit maal online) evenement FYSICA 2020 in het zonnetje gezet; zij ontvingen ieder de ‘NNV hbo Jong Talentprijs 2020’ ter waarde van 500 euro.

Nederland kent drie hbo-opleidingen technische natuurkunde: Fontys in Eindhoven, Haagse Hogeschool (HHS) in Delft en Saxion in Enschede, waar jaarlijks in totaal zo’n 300 jongeren starten met een studie technische natuurkunde. Om het belang van deze opleidingen voor het natuurkundeveld te onderstrepen heeft de NNV de jaarlijkse ‘NNV hbo Jong Talentprijs’ in het leven geroepen. De drie opleidingen selecteren elk een student voor de prijs, het gaat hier om degene die een topstage heeft uitgevoerd.

Hoewel nog geen 15% van de hbo-studenten technische natuurkunde vrouw is, is het niet zo gek dat de drie winnaars allen vrouw zijn. De meiden die voor een dergelijke studie kiezen zijn over het algemeen zeer gemotiveerd en weten wat ze willen.

Zowel Esther, Iris als Sanne vielen tijdens hun stage, naast hun inhoudelijke kwaliteiten, op door hun onafhankelijkheid en pro-activiteit. De onderwerpen waar ze zich mee bezig hielden verschillen sterk: Esther van de Logt hield zich bij LioniX International bezig met fotodiodes die bij optische chips worden gebruikt, Iris Rommens werkte aan de Technische Universiteit van Denemarken aan hersenactivering met behulp van elektromagnetische stimulering en Sanne Walraven bestudeerde aan de Universidad Autónoma de Madrid veelbelovende eigenschappen voor toekomstige zonnecellen.

NNV-voorzitter Diederik Jekel wenste bij de uitreiking de drie studentes een grootse toekomst binnen de natuurkunde toe.