Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

De Robbert

Dit feestjaar, waarin de Nederlandse Natuurkundige Vereniging 100 jaar bestaat, vraagt om een speciale editie van het NTvN: de Robbert! Zie ntvn.nl voor een gratis pdf.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

100 jaar NNV in 2021

De NNV viert in 2021 haar 100-jarig bestaan!

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

Vorige Volgende

Minervaprijs nieuwe stijl

Al heel wat keer is de Minervaprijs uitgereikt aan een vrouwelijke fysicus voor haar uitstekende werk, eerst door Stichting FOM, later door NWO. Nu NWO afgestapt is van het uitreiken van enkele monodisciplinaire prijzen, leek de Minervaprijs gedoemd te verdwijnen. Dat wilden we als NNV en Dutch Physics Council (DPC, Raad voor Natuurkunde) niet laten gebeuren. De prijs is nog steeds belangrijk voor het natuurkundeveld. Gezamenlijk hebben we daarom de handschoen op gepakt en de Minervaprijs geadopteerd. Daar waar de prijs voorheen eens per twee jaar werd uitgereikt, hebben we er voor gekozen om er een jaarlijkse prijs van te maken.

Het is mogelijk om nominaties in te dienen voor de Minervaprijs nieuwe stijl, de deadline hiervoor is 1 oktober 2021. De prijs is bedoeld voor jonge, veelbelovende vrouwelijke of niet-binaire fysici in Nederland, die excelleren in een natuurkundig vakgebied. Zowel experimenteel als theoretisch werk komt hiervoor in aanmerking. Kijk hier voor de complete calltekst met regels en richtlijnen. Het nominatieformulier is hier te vinden. 

Aan de prijs is een geldbedrag van € 5000 verbonden (vrij te besteden) en de prijswinnaar wordt uitgenodigd het werk op een nationale conferentie te presenteren. De prijs is een eerbetoon en de prijswinnaar kan anderen inspireren. Met de prijs willen de NNV en DPC bijdragen aan genderdiversiteit in de Nederlandse natuurkundige gemeenschap.

Formulieren voor Minervaprijs 2021:


Juryleden Minervaprijs 2021:

  • Petra Rudolf (RUG) - voorzitter
  • Alex Khajetoorians (RU)
  • Andrea Baldi (VU)
  • Federica Burla - won de Minervaprijs in 2019
  • Gideon Koekoek (UM)
  • Mireille Claessens (UT)