Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Kees de Jagerprijs

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Waanzinnige zintuigen

Bestel deze waanzinnig mooie en leerzame poster over de bijzondere zintuigen van dieren! Voor in het klaslokaal of gewoon thuis. De poster laat zien hoe hommels het elektrische veld van bloemen kunnen waarnemen, wat ze helpt bij het herkennen van bloemen. Dolfijnen kunnen voorwerpen die ze voor het eerst tegenkomen via echolocatie later op een televisiescherm herkennen. En zo zijn er veel meer voorbeelden. De poster is in A1- en A2-formaat te bestellen door een mail te sturen naar bureau@nnv.nl. U betaalt alleen de verzendkosten.

FYSICA 2024

Kom ook naar het jaarlijkse FYSICA Congres, 12 april bij de TU Eindhoven.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Artikel

Kees de Jagerprijs

Gepubliceerd: 20 February 2024 15:39

In 2023 stelde het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Astronomenclub, KNA, een prijs in voor sterrenkunde-onderwijs, de Kees de Jagerprijs. De prijs is vernoemd naar de befaamde astronoom prof.dr. Cornelis (Kees) de Jager (1921-2021) die in uitzonderlijke mate heeft bijgedragen aan het onderwijs in de sterrenkunde, in de volle breedte. Kees de Jager was een icoon in de Nederlandse astronomie. “Volgens zijn kinderen zou Kees deze naamgeving prachtig gevonden hebben en zou hij er trots op zijn geweest”, zo schrijft KNA bestuursvoorzitter prof.dr. Peter Barthel.

De prijs, ter grootte van 1500 euro, wordt om de drie jaar toegekend aan een beroepsmatig werkzame astronoom/ruimteonderzoeker die een uitzonderlijke, duurzame, dan wel innovatieve bijdrage heeft geleverd aan het academische onderwijs in de sterrenkunde of het ruimteonderzoek, dan wel een bijdrage aan ontwikkeling van sterrenkundige componenten in het curriculum van scholen, in Nederland of Vlaanderen. Het is de bedoeling om de eerste Kees de Jagerprijs uit te reiken tijdens de 79e Nederlandse Astronomen-conferentie, 13-15 mei 2024.

Nominaties voor de prijs kunnen per post worden gericht aan de KNA bestuurssecretaris, dr. J. Noel-Storr, p/a Kapteyn Instituut, Postbus 800, 9700 AV Groningen, of per email aan noelstorr@astro.rug.nl. De uiterste nominatie-datum is 8 april 2024. Nominaties dienen te worden ingediend door tweetallen van KNA-leden en zijn niet langer dan drie A4. Verwijzingen naar - algemeen toegankelijk - ondersteunend materiaal kunnen daarin worden opgenomen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In 2023, the Board of the Royal Netherlands Astronomical Society, RNAS, issued a prize for astronomy education, the Kees de Jager prize. The prize bears the name of well-known Dutch astronomer prof. dr. Cornelis (Kees) de Jager (1921-2021), who made exceptional contributions to astronomy education in The Netherlands. Kees de Jager was an icon in Dutch astronomy. According to his children, Kees would have been glad and proud with the naming of this prize.

The prize, 1500 euro’s, is to be awarded every three years, to a professional astronomer or space researcher, who has made exceptional, sustainable or innovative contributions to academic astronomy or space research education, or to the development of astronomical components in the curricula in primary or secondary schools, in The Netherlands or Flanders. The Board aims to award the first Kees de Jager prize during the 79th Netherlands Astronomers Conference, May 13-15, 2024.

Nominations can be mailed to the secretary of the RNAS Board, dr. J. Noel-Storr, p/a Kapteyn Institute, Postbus 800, 9700 AV Groningen, or emailed to noelstorr@astro.rug.nl. The formal nomination deadline is April 8, 2024. Nominations must be submitted by two RNAS-members, and should not exceed three A4 pages. They can contain references to supporting material which must be publicly accessible.