Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Staatssecretaris Sander Dekker trapt landelijk publieksonderzoek ‘Zicht op Licht’ af

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Waanzinnige zintuigen

Bestel deze waanzinnig mooie en leerzame poster over de bijzondere zintuigen van dieren! Voor in het klaslokaal of gewoon thuis. De poster laat zien hoe hommels het elektrische veld van bloemen kunnen waarnemen, wat ze helpt bij het herkennen van bloemen. Dolfijnen kunnen voorwerpen die ze voor het eerst tegenkomen via echolocatie later op een televisiescherm herkennen. En zo zijn er veel meer voorbeelden. De poster is in A1- en A2-formaat te bestellen door een mail te sturen naar bureau@nnv.nl. U betaalt alleen de verzendkosten.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Artikel

Staatssecretaris Sander Dekker trapt landelijk publieksonderzoek ‘Zicht op Licht’ af

Gepubliceerd: 30 September 2015 16:23

‘Zicht op Licht’ 
Veel mensen hebben ’s nachts moeite om te zien en om in het donker goed te functioneren. Dit geldt niet alleen voor ouderen of mensen met een oogziekte; zo vermijdt een derde van de gezonde mensen in Nederland autorijden in de avond en heeft meer dan de helft moeite met wandelen en fietsen op niet verlichte buitenwegen. Het UMCG start in samenwerking met het Weekend van de Wetenschap het publieksonderzoek ‘Zicht op Licht’. Hierin staat de onderzoeksvraag ‘Hoe donker is het ’s nachts in Nederland en wie heeft er dan moeite met zien?’ centraal. Heel Nederland kan deelnemen aan dit onderzoek. Hoe meer mensen meedoen, des te meer informatie kan worden verzameld.  

Staatssecretaris Sander Dekker: “Wetenschap vormt de basis voor innovatie en geeft antwoorden op maatschappelijke en economische uitdagingen. Wetenschap brengt ons vooruit. Om dat wetenschap in ieders leven een cruciale rol kan spelen, is het van groot belang dat de wetenschap in contact staat met de samenleving. Hiervan is dit publieksonderzoek naar licht een mooi voorbeeld. Goed om te zien dat wetenschap zijn ramen en deuren opengooit, figuurlijk met dit onderzoek en letterlijk tijdens het Weekend van de Wetenschap.”

In het onderzoek ‘Zicht op Licht’ meet UMCG-onderzoeker Ronald Bierings (Oogheelkunde) met een speciaal ontwikkelde mobiele applicatie en met hulp van het Nederlandse publiek hoe donker Nederland nu eigenlijk is en in hoeverre men hierdoor een beperking van functioneren ervaart. Aan de hand van deze data wordt een openbare lichtkaart van Nederland gecreëerd, die laat zien op welke plekken het ’s nachts donker of licht is. Mensen kunnen hiermee onderzoeken hoe donker hun omgeving is ten opzichte van de rest van Nederland. De mobiele applicatie ‘Zicht op Licht’ is gratis te downloaden.

De resultaten van het publieksonderzoek worden gebruikt voor vroege opsporing naar oogziekten. Oogartsen onderzoeken patiënten met oogklachten nu bij goed licht, maar misschien hebben deze mensen in het donker al klachten terwijl zij in het licht nog goed kunnen zien. UMCG-onderzoeker Ronald Bierings onderzoekt of oogziekten eerder gevonden kunnen worden als er in het donker wordt getest. Immers, als de oogarts een oogziekte eerder kan herkennen, kan een patiënt eerder behandeld worden en kan erger voorkomen worden.

Beleidsmakers kunnen de lichtkaart en onderzoeksresultaten daarnaast gebruiken om het verlichtingsbeleid op af te stemmen. De mobiele applicatie draait zowel op iOS als op Android en daarnaast is er de mogelijkheid om via een tablet of computer deel te nemen. Kijk op www.zichtoplicht.nl voor meer informatie.

Landelijk publieksonderzoek 

Sinds 2014 voert het Weekend van de Wetenschap jaarlijks een landelijk publieksonderzoek uit. Heel Nederland krijgt hiermee de kans om naast de activiteiten in het weekend van 3 en 4 oktober, zich ook op deze manier te verdiepen in de wereld van wetenschap en technologie. De internetstudie naar de mythes rondom links- en rechtshandigheid van de RUG trok 30.000 deelnemers van 5 tot 95 jaar. Deze resultaten werden op 23 september bekend gemaakt.

Het Weekend van de Wetenschap 

Het Weekend van de Wetenschap is het podium van de toekomst. Op 3 en 4 oktober gaat Nederland backstage bij bedrijven, instituten, universiteiten, (onderzoeks-)instellingen en musea om live wetenschap en technologie te beleven. Het doel: Nederland te laten ervaren hoe belangrijk, interessant en innovatief deze vakgebieden zijn en wat de onmisbare bijdrage is aan onze toekomst.

Eén weekend, 48 uur volledig in het teken van wetenschap en technologie.

In 2014 bezochten ruim 130.000 bezoekers één van de 191 deelnemende locaties van het Weekend van de Wetenschap. Voor jong en oud werden door heel het land meer dan 1.200 activiteiten georganiseerd. Dit jaar vindt het Weekend van de Wetenschap plaats op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Er hebben zich al 215 deelnemende organisaties aangemeld. Kijk voor meer informatie op www.hetweekendvandewetenschap.nl.